Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan và lý thuế XNK

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan và lý thuế XNK được Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 182/2016/TT-BTC Biểu thuế suất XNK ưu đãi theo mặt hàng chịu thuế

Ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 182/2016/TT-BTC đưa ra biểu thuế suất xuất khẩu, biểu thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung một số mặt hàng của biểu thuế KN ưu đãi

Thông tư 31/2016/TT-BTC được ban hành ngày 23 tháng 02 năm 2016 nhằm bổ sung mặt hàng dung môi N – HEXAN trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật , cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

TT 48/2016/TT-BTC sửa đổi thuế suất NK ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu

Ngày 17 tháng 03 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2016/TT-BTC nhằm sửa đổi mức thuế suất thuế nhâp khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2016 >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 128/2016/TT-BTC quy định miễn giảm thuế đối với một số mặt hàng

Ngày 09 tháng 08 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 128/2016/TT-BTC  quy định, miễn giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP  Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư này

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 98/2016/TT-BTC Bổ sung nhóm mặt hàng và mức thuế suất ưu đãi

Ngày 29/06/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 98/2016/TT-BTC  bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 25/2016/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 25/2016/TT-BTC được ban hành vào ngày 16/02/2016 nhằm sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamon hydro othorphosphat (Diamoni Phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2016. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 51/2016/TT-BTC về mặt hàng và thuế suất NK ưu đãi đối với sắt thép

Ngày 18/03/2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư 51/2016/TT-BTC  nhằm sửa đổi và bổ sung nhóm mặt hàng và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép …….. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2016. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa đổi thuế suất NK ưu đãi đối với một số mặt hàng

Ngày 21 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư 16/2016/TT-BTC nhằm sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 03 năm 2016./. >> Lớp học Kế Toán thuế –

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP về chế độ hoá đơn chứng từ HH NK

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP được ban hành ngày 10/11/2015 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm: Hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

TT 174/2015/TT-BTC Kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng XNK

Thông tư 174/2015/TT-BTC được ban hành vào ngày 10/11/2015 nhằm hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Tổng cục Hải quan triển khai xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 184/2015/TT-BTC về thủ tục kê khai, bảo lãnh tiền thuế XNK

Ngày 17 tháng 11 năm 2015 Bộ Tài chính ban hành thông tư 184/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hoá xuấ khẩu, nhập khẩu, quá cảnh….. Thông tư này có hiệu lực thi

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

TT25/2015/TT-BTC Biểu thuế ưu đãi đặc biệt về đối tác KT Nhật Bản 2015-2019

Ngày 14 tháng 2 năm 2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2015/TT-BTC nhằm ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Thông

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 72/2015/TT-BTC về chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan

Thông tư 72/2015/TT-BTC  được Bộ Tài chính ban hành ngày 12/05/2015 nhằm quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.Thông tư này

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

TT164/2015/TT-BTC về thuế suất NK ưu đãi NVL, vật tư, linh kiện của SP CNTT

Thông tư 164/2015/TT-BTC được ban hành ngày 05/11/2015 nhằm sửa đổi, bổ sung nhóm mặt hàng và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất  các sản phẩm công nghệ thông tin  trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 39/2015/TT-BTC về trị giá hải quan đối với HH xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 25 tháng 03 năm 2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2015/TT-BTC  nhằm quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015 và bãi bỏ các Thông

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 10/2015/TT-BTC về miễn thuế NK đối với linh kiện về thiết bị y tế

Ngày 29 tháng 1 năm 2015, Thông tư 10/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành nhằm quy chi tiết Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiền nghiên cứu chế tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

TT 80/2014/TT-BTC Sửa đổi TT 111/2012/TT-BTC về danh mục HH và thuế suất NK

Ngày 23/06/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2014/TT-BTC  để sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2012/TT-BTC  ngày 04/07/2012 ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu  để áp dụng hạn ngạch thuế quan. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8 năm 2014 >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 111/2012/TT-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế NK

Ngày 04 tháng 7 năm 2012 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2012/TT-BTC nhằm ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2012, thay thế Thông tư số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính về

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 11/2012/TT-BTC về miễn thuế hàng hoá XK đối với vật liệu xây dựng

Thông tư 11/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 04/02/2012 hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi

Chi tiết...