Tài liệu Ôn thi đại lý thuế

Tài liệu ôn thi đại lý thuế 2019 (hướng dẫn tính thuế TNDN)

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN) Kế Toán Hà Nội chia sẻ với mong muốn giúp các bạn nắm vững kiến thức trong phần Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, đề thi chứng chỉ đại lý thuế sẽ bao gồm tất tần tật kiến thức về luật thuế. Trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong phần bài tập trắc nghiệm, cũng như tự luận. Sau đây KTHN xin hệ thống lại 1 số kiến thức về thuế TNDN trong Tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN) ngày hôm nay.

Để làm tốt bài tập tính thuế TNDN. Các bạn cần nắm rõ công thức và cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế (hướng dẫn tính thuế TNDN) – Công thức tính thuế Thu nhập doanh nghiệp như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN.

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế.

= Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển.

 a. Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – chi phí được trừ) + các khoản thu nhập khác.

* Về doanh thu:

– Nếu doanh nghiệp kê khai theo PP Khấu trừ: thì Doanh thu không bao gồm thuế GTGT.

– Nếu doanh nghiệp kê khai theo PP trực tiếp: thì Doanh thu bao gồm thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều kỳ. Thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế sẽ là doanh thu phân bổ cho số năm trả tiền trước theo doanh thu trả tiền một lần.

Nếu đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế, việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế TNDN phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

 – Thời điểm xác định doanh thu tính thuế như sau:

Theo Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC ( sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC). Thì:

   + Đối với buôn bán hàng hóa: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

   + Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ: Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua (trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 TT 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 TT 119/2014/TT-BTC).

   + Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

   Một số trường hợp đặc thù khác theo quy định của pháp luật.

 * Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

  – Các bạn căn cứ vào các văn bản pháp lý sau:

   + Thông tư 78/2014/TT-BTC

   + Thông tư 96/2015/TT-BTC.

   + Thông tư 25/2018/TT-BTC

Để xác định được các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN.

Các bạn xem chi tiết: TẠI ĐÂY

  – Thông thường, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có 2 loại chi phí phát sinh trong một doanh nghiệp. Đó là chi phí kế toán và chi phí được trừ (theo luật thuế). Nguyên nhân có sự chênh lệnh để dẫn đến có 2 loại chi phí này là do Luật kế toán và Luật thuế chưa đồng nhất.

   + Chi phí kế toán: Là tất cả các khoản chi phí phát sinh thực tế. Các chi phí này kế toán vẫn hạch toán vào sổ sách bình thường.

   + Chi phí được trừ (chi phí theo Luật thuế): có những khoản chi phí thực tế phát sinh (chi phí kế toán) nhưng không đáp ứng được các quy định theo thuế thì vẫn sẽ bị loại ra khỏi chi phí.

Các khoản thu nhập khác.

 Về khái niệm, phân loại các thu nhập khác: các bạn tham khảo tại Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Xem ngay: Thu nhập khác bao gồm những gì?

Tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN) – Thu nhập được miễn thuế TNDN.

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN, các bạn tìm hiểu tại các văn bản pháp lý sau:

Thông tư 78/2014/TT-BTC, TT 151/2014/TT-BTC, TT 96/2015/TT-BTC.

Xem ngay: 12 khoản thu nhập được miễn thuế TNDN.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN) – Các khoản lỗ được kết chuyển.

Được hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung tại Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Một số lưu ý khi kết chuyển lỗ trong tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN) –

Nguyên tắc 1: Chỉ được kết chuyển lỗ khi có lãi.

Nguyên tắc 2: Số lỗ phải được chuyển toàn bộ và liên tục. Đồng thời số lỗ kết chuyển tối đa bằng số lãi của quý hoặc năm chuyển lỗ.

Nguyên tắc 3: Số lỗ được chuyển giữa các quý trong một năm với nhau và giữa các năm với nhau. (Lưu ý: Số lỗ không được chuyển từ quý sang năm).

Nguyên tắc 4: Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN) – Ví dụ về kết chuyển lỗ  Tại Công ty X, có số liệu sau:

– Năm 2018, lãi.

– Quý I/2019: Lỗ 30 triệu đồng.

– Quý II/2019: Lãi 18 triệu đồng ⇒ Công ty X sẽ được chuyển số lỗ tối đa sang quý 2 bằng số lãi của quý 2 là 18 triệu đồng ⇒ Do đó Quý 2 không phải nộp thuế TNDN tạm tính.

– Quý III/2019: Lãi 25 triệu đồng ⇒ Công ty X được chuyển nốt số lỗ 12 triệu đồng (30 triệu đồng – 18 triệu đồng) sang quý 3. Như vậy Công ty X tính thuế TNDN tạm tính theo số lãi = 25 triệu đồng – 12 triệu đồng = 13 triệu đồng.

– Quý IV/2019: Lỗ 15 triệu đồng ⇒ Quý 4 Công ty Xkhông phải nộp thuế TNDN.

Hết năm 2019 công ty x phải  lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 với kết quả lỗ là 13 triệu đồng.

Giả sửQuý I/2020 Công ty X lãi 27 triệu đồng. Công ty X sẽ được chuyển toàn bộ số lỗ năm 2019 là 13 triệu đồng sang quý I/2020 ⇒ Quý I/2020 công ty X tính thuế TNDN theo số lãi là 27 triệu đồng – 13 triệu đồng = 14 triệu đồng.

Tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN) - Ôn thi đại lý thuế 2019
Tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN)

 >> Lớp ôn thi đại lý thuế chắc chắn đỗ.

Chúng ta đến với các chỉ tiêu về trích lập khoa học công nghệ và thuế suất thuế TNDND trong Tài liệu ôn thi đại lý thuế (bài tập tính thuế TNDN). 

 2. Phần trích lập quỹ khoa học công nghệ.

Các bạn xem chi tiết: TẠI ĐÂY.

 3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ năm 2018 các doanh nghiệp sẽ áp dụng mức thuế suất 20% mà không phân biệt mức doanh thu trong năm đạt bao nhiêu.

 – Đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, khai thác, thăm dò dầu khí tại Việt Nam. Mức thuế suất là: 32% – 50%.

  – Các trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp đủ điều kiện ưu đãi. Đồng thời thực hiện đầy đủ về hóa đơn chứng từ và nộp thuế theo PP kê khai.

Xem ngay: TẠI ĐÂY

Trên đây là Tài liệu ôn thi đại lý thuế (hướng dẫn tính thuế TNDN). Bài tập tính thuế TNDN là một trong những bài chiếm nhiều điểm trong đề thi đại lý thuế. Do đó các bạn cần phải nắm vững kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp để đạt được điểm cao trong kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế.

Chúc các bạn thành công trên chặng đường chinh phục chứng chỉ đại lý thuế.

▶️ Nếu bạn còn chưa tự tin vào khả năng tự ôn thi đại lý thuế của mình?

▶️ Hay bạn quá bận rộn để tự nghiên cứu?

▶️ Bạn chưa có một giáo trình sát đề thi để ôn tập?

▶️ Bạn chưa tìm được trung tâm luyện thi với giảng viên nhiều năm kinh nghiệm?

Hãy đến với LỚP ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ tại KTHN Group – Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế sẽ là của bạn!

Đừng ngần ngại gọi điện hoặc để lại thông tin đăng ký khóa học. Đội ngũ nhân viên sẽ liên hệ lại sau 24h.

? Chuyên trang kế toán: www.tintucketoan.com
? Fanpage: Tin Tức Kế Toán: https://www.facebook.com/tintucketoan