Thuế TNCN Thuế TNCN?

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp quyết toán

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? Trường hợp trong kỳ không có phát sinh khấu trừ thuế thì việc kê khai, quyết toán thuế TNCN được thực hiện như thế nào? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp quyết toán thuế TNCN hay không? Chúng ta cần chia thành 2 trường hợp.

Trường hợp 1: Trong năm không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động (chi trả tiền lương, tiền công).

Trường hợp 2: Trong năm có phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động (chi trả tiền lương, tiền công).

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp quyết toán

Chúng ta cùng phân tích cụ thể từng trường hợp để xác định Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp quyết toán không.

 ? Đối với trường hợp trong năm không chi trả thu nhập cho người lao động.

Theo quy định tại điểm a3, khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

▶️ Như vậy, ta có thể kết luận. Nếu trong năm không phát sinh trả thu nhập thì đơn vị sử dụng lao động không cần phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN.

 ? Trường hợp trong năm có phát sinh chi trả thu nhập.

Đối với cá nhân, tổ chức trong năm có thực hiện chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động. Có hai trường hợp xảy ra:

  – Thứ nhất: Trong năm không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

  – Thứ hai: Trong năm có phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC

“aTổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.”

Đồng thời theo quy định tại điểm a3, khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC đã nêu ở trên.

Ta thấy, đối với trường hợp phát sinh chi trả thu nhập.

☑️ Trong tháng hoặc quý nếu phát sinh khấu trừ thuế. Thì kế toán cần làm tờ khai thuế TNCN.

☑️ Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN. Thì kế toán không cần làm tờ khai thuế TNCN.

☑️ Và nếu trong tháng có xảy ra hay không xảy ra việc khấu trừ thuế TNCN thì cuối năm vẫn phải thực hiện khai tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp quyết toán

NHƯ VẬY: Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp quyết toán? Ta có câu trả lời như sau:

 ? Nếu phát sinh chi trả thu nhập trong năm => Phải nộp tờ khai Quyết toán thuế TNCN.

 ?Nếu không phát sinh chi trả thu nhập trong năm => Không phải khai tờ khai Quyết toán thuế TNCN.

Các bạn đang xem Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp quyết toán?

 

Xem thêm bài viết hữu ích khác ở các link dưới đây:

>> Đối tượng nào phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

>> Rà soát, phòng tránh rủi tro trong kê khai thuế TNCN.

>> Tài liệu ôn thi đại lý thuế – Thuế TNCN

 

? Chuyên trang kế toán: www.tintucketoan.com
? Fanpage: Tin Tức Kế Toán: https://www.facebook.com/tintucketoan

Đang tải…