Tài liệu Ôn thi đại lý thuế

Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế 2020 (Thuế GTGT)

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tài liệu ôn thi đại lý thuế. Trong bài viết này KTHN xin chia sẻ các câu hỏi trắc nghiệm có lời giải liên quan đến thuế GTGT. Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế tại KTHN được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên cao cấp, nhiều năm kinh nghiệm ôn thi chứng chỉ đại lý thuế.

>> Lịch khai giảng lớp ôn thi đại lý thuế – Kế Toán Hà Nội 

Khi làm bài các bạn cần phải vận dụng quy định tại các Luật, nghị định, thông tư mới nhất. Tránh trường hợp 1 số văn bản đã hết hiệu lực thi hành, đã được sửa đổi bổ sung tại văn bản khác.

Trước hết để có thể làm bài một cách hiệu quả, tôi muốn chia sẻ với các bạn:

 >> Kinh nghiệm ôn thi chứng chỉ đại lý thuế hiệu quả.

Một số câu hỏi trắc nghiệm trong tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế:

Câu 1:  Trong các trường hợp sau, đối tượng nào không chịu thuế GTGT.

A. Nước sạch phục vụ sản xuất.

B. Thực phẩm tươi sống chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại.

C. Phân bón.

C. Thuốc phòng trừ sâu bệnh.

Lời giải:

Để làm được câu này các bạn cần đọc kỹ câu hỏi. Sau đó đọc nhanh các đáp án để xác định các đối tượng đó có thể thuộc đối tượng chịu thuế suất bao nhiêu % hay thuộc đối tượng không chịu thuế.

Đối với câu hỏi này, ta có thể dễ dàng khoanh nhóm được chỉ có thể là không chịu thuế hoặc chịu thuế GTGT 5%.

Theo quy định sửa đổi, bổ sung tại: khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC – “Điều 4.Đối tượng không chịu thuế GTGT”

“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác….”

Như vậy, từ 01/04/2016 khi Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thì Phân bón được bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT, thay vì chịu thuế 5% như trước đây.

Ta chọn  đáp án là C.

Các trường hợp còn lại sẽ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Các bạn xem thêm:

 >> Đối tượng không chịu thuế GTGT.

 >> Đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế
Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế – Quy định về đối tượng chịu thuế GTGT 5%

Câu 2: Công ty CP Vật tư Hoàng Gia thuê 1 tòa nhà gồm nhiều tầng để phục vụ đồng thời cho hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế GTGT. Thì:

A. Ngôi nhà được khấu trừ thuế GTGT toàn bộ thuế GTGT đầu vào.

B. Ngôi nhà được khấu từ phần thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

B. Cả 2 đáp án trên đều đúng.

Lời giải:

Theo quy định tại điểm a, khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC. (sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC). – Quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được….”

Theo quy định trên, chỉ được khấu trừ thuế GTGT của phần giá trị thuê dùng để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế.

Đáp án: B

Lưu ý:

  • Chúng ta phải hạch toán riêng số thuế GTGT của hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT.
  • Tạm phân bổ thuế GTGT dùng chung hàng tháng (hoặc quý).
  • Cuối năm phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm và tiến hành kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng (hoặc quý) trong năm đó.
  • Nếu không hạch toán được riêng rẽ thì phải khấu trừ theo tỷ lệ phần trăm doanh thu chịu thuế và không chịu thuế.

Cụ thể cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung. Các bạn click để xem:

Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế
Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế – Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung

Câu 3: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào xuất khẩu nhưng không được áp dụng mức thuế suất GTGT 0%.

A. Dịch vụ bưu chính viễn thông chiều ra nước ngoài.

B. Đầu tư chứng khoán ra nước ngoài.

C. Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài.

D. Tất cả các trường hợp trên.

Lời giải.

Đối với câu hỏi này, chúng ta cần xét ngay đối tượng nào thuộc trường hợp xuất khẩu nhưng không được áp dụng mức thuế suất 0%.

Theo quy định tại: Khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

“3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài …..”

Như vậy, ta thấy cả 3 trường hợp đều thuộc đối tượng không được áp dụng mức thuế suất GTGT 0%.

Đáp án là: D.

Các bạn xem thêm:

 >> Đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%.

Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế
               Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế – Đối tượng không chịu thuế GTGT

Câu 4: Năm 2019, Công ty Điện Lực Việt Nam có nhập khẩu 1 dây chuyền sản xuất để sản xuất ra sản phẩm vỏ cách điện cung cấp cho ngành điện lực. Tài sản cố định này trong nước chưa sản xuất được. Vậy dây chuyền sản xuất này chịu mức thuế suất GTGT bao nhiêu %.

A. Thuộc đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%

B. Thuộc đối tượng chịu thuế suất GTGT 5%.

c. Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

D. Tất cả đáp án trên đều sai.

Lời giải.

Theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định.

“17. Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt;

c) Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại….”.

Như vậy, đáp án là C.

Chúng ta cùng đến câu hỏi tiếp theo trong bộ Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế.

Câu 5: Trong các đối tượng sau, đối tượng nào không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?

A. Vàng thỏi.

B. Dịch vụ tưới tiêu, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

C. Dịch vụ chăm sóc cây cảnh tại công viên.

D. Đồ dùng học tập dùng phục vụ giảng dạy, học tập.

Lời giải:

Văn bản pháp lý về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thông tư (gốc) hướng dẫn: Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Thông tư sửa đổi, bổ sung:

  • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: Sửa đổi khoản 1 Điều 4, bổ sung khoản 3a khoản a Điều 4, sửa đổi bổ sung khoản 8a Điều 4 của Thông tư 219/2013/TT-BTC.
  • Thông tư 130/2016/TT-BTC: Sửa đổi bổ sung, khoản 9, khoản 16 và khoản 23 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Căn cứ vào đó, ta có thể lựa chọn đáp án đúng cho câu trả lời này là D.

Đồ dùng học tập dùng cho hoạt động giảng dạy học tập thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

Một số lưu ý

  • Nếu dịch vụ tưới tiêu, nạo vét kênh mương nội đồng không phải phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.
  • Nếu vàng đã qua chế tác, làm thành trang sức sẽ không còn thuộc đối tượng không chịu thuế nữa.

Trên đây là 1 số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến thuế GTGT trong bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế. Đây là 1 trong số dạng câu hỏi ôn tập sẽ xuất hiện trong đề thi chứng chỉ đại lý thuế. Hơn nữa, khi làm bài thi tự luận, đề thi sẽ không cho sẵn mức thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ. Do đó các bạn cần nắm chắc phần này.

Chúc các bạn chinh phục thành công chứng chỉ đại lý thuế trong kỳ thi năm nay!

? Chuyên trang kế toán: www.tintucketoan.com
? Fanpage: Tin Tức Kế Toán: https://www.facebook.com/tintucketoan

Đang tải…

Các bạn đang xem “Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế”. Xem thêm:

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế (Thuế GTGT), quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính