Đề thi chứng chỉ đại lý thuế
Tài liệu Ôn thi đại lý thuế

Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế năm 2019

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế sát đề thi thật. Trước khi bắt tay vào ôn thi chứng chỉ đại lý thuế, bạn cần phải xác định được nội dung bài thi sẽ bao gồm những phần gì? Nhưng hiện nay, nhiều bạn vẫn chưa nắm được cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế như thế nào? Các dạng bài thi chứng chỉ đại lý thuế? Nhằm giúp bạn định hướng và xác định được nội dung ôn thi Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với bạn cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế ngay sau đây.

Xem ngay:

>> Lớp ôn thi Chứng chỉ đại lý thuế

Kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế sẽ bao gồm 2 môn: Kế toán và Pháp luật về thuế. Thời gian làm bài thi mỗi môn là 180 phút.  Các thí sinh sẽ làm bài dưới dạng thi viết.

Cấu trúc đề thi Chứng chỉ đại lý thuế năm 2019 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm các thủ tục về thuế.

 1.Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế – Phần trắc nghiệm, lý thuyết.

 – Đối với Môn Pháp luật về thuế

 • Các thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm môn thuế trong vòng 30 đến 40 câu hỏi. Nội dung câu hỏi trắc nghiệm là kiến thức bao trùm của tất cả các sắc thuế, quy định về Luật Quản lý thuế, hóa đơn… 
 • Dạng câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi chứng chỉ đại lý thuế chiếm khoảng 30% số điểm.

Một số ví dụ cụ thể:

Câu 1: Đối tượng chịu thuế suất GTGT 5% là:

A. Giống, con giống nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

B. Phân bón các loại.

C. Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua chế biến thông thường ở khâu kinh doanh thương mại.

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hàng hóa là:

A. Thời điểm khách hàng thanh toán.

B. Thời điểm hai bên ký hợp đồng.

C. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua

D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

 – Đối với Môn kế toán:

Kế toán sẽ không có trắc nghiệm, thay vào đó sẽ là các câu hỏi lý thuyết. Đề bài cho câu hỏi về chế độ kế toán hiện hành, các chuẩn mực kế toán. Và yêu cầu lấy ví dụ.

Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế
Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế mới nhất

>> Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế.

>> Câu hỏi trắc nghiệm thuế GTGT – Đề thi đại lý thuế.

2. Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế – Phần tự luận.

Phần tự luận môn thuế trong cấu trúc đề thi chứng chứng chỉ đại lý thuế.

Trong phần này sẽ có khoảng 3 đến 4 bài tập tự luận.

  –  2 bài tập về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Hai bài tập này chiếm phần lớn số điểm trong phần tự luận.

  –  2 bài tập còn lại sẽ rơi vào thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt. Chiếm số điểm ít hơn 2 bài tập về thuế GTGT và TNDN ở trên.

Phần bài tập về thuế GTGT

 – Bài tập về thuế GTGT thông thường sẽ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 

 • Nghiệp vụ mua bán các mặt hàng không chịu thuế, chịu thuế 0%, 5%…. Và tất nhiên là đề bài sẽ không cho mức thuế suất cụ thể của từng mặt hàng mà bắt chúng ta tự xác định. Do đó, trong quá trình ôn thi, các bạn phải nắm tất cả các đối tượng không chịu thuế, chịu thuế 0%, 5%, 10%.
 • Đề thi cũng sẽ cho nghiệp vụ mua hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định để dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế. Từ đó chúng ta cần phải phân bổ số thuế GTGT đầu vào dùng chung trong kỳ.
 • Một số nghiệp vụ bỏ sót hóa đơn, kê khai sai, mua hàng hóa dịch vụ có giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên nhưng thanh toán bằng tiền mặt.
 • Ngoài ra đề bài thường có nghiệp vụ về bán hàng đại lý không đúng giá, bán hàng đại lý đúng giá hưởng hoa hồng. Các trường hợp xuất hàng hóa, công cụ, máy móc thiết bị cho vay, cho mượn, xuất điều chuyển.
 • ………

 – Từ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đề bài thường có các yêu cầu sau:

 • Tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ.
 • Lập hồ sơ khai thuế GTGT.
 • Yêu cầu kê khai, bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT.

 – Những lưu ý về phần bài tập thuế GTGT:

 • Các bạn cần nắm được các đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, chịu thuế suất GTGT bao nhiêu phần trăm.
 • Điều kiện, nguyên tắc để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là gì?
 • Các trường hợp được coi là  thanh toán  không dùng tiền mặt?
 • Cách tính giá tính thuế GTGT.
 • Học cách lập tờ khai thế, kê khai bổ sung điều chỉnh một cách thành thạo, chính xác.
 • Tìm hiểu về cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung.
 • ……………

Các bạn xem thêm:

Phần bài tập về thuế  thu nhập doanh nghiệp

 – Đối với bài tập về thuế TNDN đề bài thường cho số liệu về:

 

 •  DOANH THU: doanh thu từ các nguồn hoạt động kinh doanh khác nhau.
 •  CHI PHÍ: chi phí mua hàng hóa, dịch vụ, công cụ dụng cụ, tài sản cố định; Chi phí tiền lương, tiền công; Các khoản phụ cấp, trợ cấp….

 – Đề từ đó yêu cầu xác định nghĩa vụ thuế TNDN phải nộp trong kỳ.

 – Lưu ý trong phần bài tập thuế TNDN:

  + Đối với doanh thu:

Các bạn cần nắm chắc thời điểm xác định doanh thu, cách xác định doanh thu. phần doanh thu chưa thực hiện như tiền cho thuê nhà nhiều kỳ, khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế TNDN, các khoản thu nhập khác.

  + Đối với phần chi phí:

 • Cần xác định được các chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN; Mức khống chế của các khoản phụ cấp như ăn ca, trang phục, nhà ở, chi phí xăng xe, công tác….. 
 • Các bạn cần lưu ý về việc ghi nhận chi phí được trừ và không được trừ theo quy định của kế toán và theo quy định của thuế để xác định chính xác các khoản chi phí được trừ.

 + Cách kết chuyển lỗ năm trước chuyển sang.

 + Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

 + Một số năm đề bài hay cho doanh nghiệp có nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau. Vì vậy thuế suất của từng lĩnh vực cúng sẽ khác nhau. Do đó các bạn cần phải tách riêng từng thu nhập tính thuế để xác định nghĩa vụ nộp thuế cho chính xác. Hơn nữa đề bài có thể cho hoạt động kinh doanh được ưu đãi thuế TNDN nên các bạn cần xác định các điều kiện và mức thuế suất ưu đãi nhé!

Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế năm 2019
         Tài liệu ôn thi – Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế năm 2019.

Các bạn xem thêm:

Phần bài tập về thuế  thu nhập cá nhân

 – Đề bài thuế TNCN thường yêu cầu chúng ta phải tính số thuế TNCN phải nộp.

 – Lưu ý ở phần bài tập thuế TNCN:

 

 • Các bạn cần phải xác định được đó là cá nhân cư trú hay cư trứ. Để áp dụng biểu thuế suất toàn phần hay lũy tiến.
 • Cần nắm được các khoản thu nhập chịu thuế, được miễn thuế.
 • Xác định các khoản giảm trừ gia cảnh. Điều kiện để giảm trừ người phụ thuộc.
 • Khoản thu nhập từ cho thuê nhà, thu nhập của hợp đồng lao động thời vụ….
 • Lưu ý, các thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau (kinh doanh, bất động sản, quà tặng, thừa kế, trúng thưởng, chuyển nhượng ….) sẽ được tính theo các công thức khác nhau.
 • Nắm được cách tính thuế TNCN cho từng nguồn thu nhập.

Các bạn xem thêm:

Phần bài tập về thuế  tiêu thụ đặc biệt.

 – Dữ liệu đề bài cho là các hoạt động mua bán, nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (như thuốc lá, điều hòa, rượu, ô tô…) .

 – Yêu cầu chúng ta phải tính số thuế TTĐB phải nộp trong kỳ.

 – Với dạng bài thi thuế Tiêu thụ đặc biệt, các bạn cần nắm được các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế suất cho từng hàng hóa, dịch vụ. Đặc biệt là phải xác định được giá tính thuế và số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp  trong kỳ.

Trên đây là Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế mới nhất được tổng hợp từ các kỳ thi các năm gần đây. Lịch thi chứng chỉ địa lý thuế năm 2019 sẽ được tổ chức vào tháng 04 và tháng 10. Kế toán Hà Nội Group hi vọng với cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế trên sẽ giúp bạn hình dung ra được đề thi như thế nào. Từ đó vạch ra được mục tiêu và có phương pháp ôn thi hiệu quả cho bản thân mình.

Chúc các bạn thành công!

Nếu các bạn còn chưa tự tin vào năng lực tự học của bản thân? Hay do thời gian không cho phép để tự tìm tòi ôn thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm các thủ tục về thuế?

Hãy để chúng tôi giúp bạn đi đến con đường chinh phục chứng chỉ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm cùng với tài liệu ôn thi chuẩn, sát với đề thi thực. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ hài lòng khi đến với Khóa học ôn thi chứng chỉ đại lý thuế tại Kế toán Hà Nội!

Đang tải…

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế năm 2019, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính