Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục doanh nghiệp

Mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – DN phải làm gì?

Tin tức kế toán Mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – DN phải làm gì?

Căn cứ pháp luật:

            +  Luật doanh nghiệp 2014
            + Nghị định 78/2015 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
            + Nghị định 88/2006 NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

Theo khoản 12 điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

      “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.”

Theo quy định tại Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp là nghị định mới nhất và có hiệu lực tại thời điểm này thì:

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác:

    + Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
    + Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy Trường hợp doanh nghiệp bị mất giấy đăng ký kinh doanh thì không phải trình báo với cơ quan công an, mà chỉ cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đến phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.