Thuế TNCN Tình huống nâng cao

16 trường hợp được miễn thuế TNCN theo quy định mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Trường hợp nào được miễn thuế Thu nhập cá nhân là câu hỏi mà không chỉ các kế toán viên mà mọi đối tượng lao động khác đều quan tâm. Tin tức kế toán thông báo 16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân theo điều 4 của Luật Thuế TNCN, có hiệu chỉnh từ 2014 để mọi người nắm bắt và  Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

>> Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên qua mạng mới nhất 2017
>> Hướng dẫn ĐK giảm trừ cho người phụ thuộc trên PM QTTTNCN 3.3.1

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

1. Miễn thuế TNCN trong trường hợp thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Ví dụ: Ông Nguyễn Tiến Nam là cha đẻ của anh Nguyễn Tiến Bình, ông Nguyễn Tiến Nam chuyển nhượng BĐS cho anh Nguyễn Tiến Bình là em ruột. Trong trường hợp này ông Nguyễn Tiến Nam được miễn thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS trên.

 

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Ví dụ: Ông Nguyễn văn Thái chỉ có duy nhất 1 nhà ở, ông đã làm xác nhận với chính quyền địa phương về việc chỉ có duy nhất căn nhà trên. Nay ông Nguyễn văn Thái muốn di chuyển chỗ ở nên bán lại, ông Nguyễn văn Thái sẽ được miễn thuế TNCN cho trường hợp bán nhà của mình.

 

 3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

Ví dụ: Ông A công tác trong ngành công an lâu năm, ông được Nhà nước phân cho 1 căn hộ tại HN để sinh sống, ông A được trao quyền sử dụng đất của căn hộ. Trong trường hợp này, ông A sẽ được miễn thuế TNCN cho việc được nhận giá trị quyền sử dụng đất đó.

 

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Ví dụ: Người con được nhận thừa kế căn nhà của ông A thì người con được miễn thuế TNCN.

 

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Chén trồng khoai tây xuất cho nhà máy. Bà Nguyễn Thị Chén này sẽ được miễn thuế TNCN cho khoản thu nhập bán khoai tây của mình.

 

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

Ví dụ: Ông Nguyễn Đức Tiến có suất đất nông nghiệp, đợt vừa rồi được nhà nước giao để sản xuất, ông Nguyễn Đức Tiến sẽ được miễn thuế TNCN cho trường hợp này.

 

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng được miễn thuế TNCN theo quy định tại điểm này là khoản thu nhập cá nhân nhận được từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm (hoặc thẻ tiết kiệm), chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

  • Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là khoản lãi mà cá nhân nhận được theo hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

  • Lãi trái phiếu Chính phủ là khoản lãi mà cá nhân nhận được từ việc mua trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành.

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ là mệnh giá, lãi suất và kỳ hạn trên trái phiếu Chính Phủ.

 

8. Thu nhập từ kiều hối.

Là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước. Căn cứ xác định thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có).

Ví dụ: Ông Ngô văn Huỳnh có con trai đi làm việc tại Mỹ, con trai ông Ngô văn Huỳnh gửi tiền về cho ông Ngô văn Huỳnh. Ông Ngô văn Huỳnh sẽ được miễn thuế TNCN trong trường hợp này.

 

9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Ông Trịnh văn Năm có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 60.000 đồng/giờ.

  • Trường hợp ông Trịnh văn Năm làm thêm giờ vào ngày thường, ông Trịnh văn Năm nhận được mức thu nhập bằng 150% thu nhập bình thường, tức 90.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế TNCN của ông Trịnh văn Năm là:

                                90.000 đồng/giờ – 60.000 đồng/giờ = 30.000 đồng/giờ

  • Trường hợp ông Trịnh văn Năm làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân ông Trịnh văn Năm được trả 120.000 đồng/giờ (bằng 200% mức thu nhập thông thường) thì thu nhập được miễn thuế TNCN của ông Trịnh văn Năm là:

                                120.000 đồng/giờ – 60.000 đồng/giờ = 60.000 đồng/giờ

Chứng từ miễn thuế TNCN trong trường hợp này là bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

 

10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả

11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

  • Học bổng nhận được từ ngân sách Nhà nước bao gồm: học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập hoặc các loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách Nhà nước.
  • Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Tổ chức trả học bổng cho cá nhân nêu tại điểm này phải lưu giữ các quyết định cấp học bổng và các chứng từ trả học bổng. Trường hợp cá nhân nhận học bổng trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập nhận được là học bổng do các tổ chức ngoài nước cấp.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Hương là giảng viên Đại học, nhận học bổng du học Tiến sỹ theo đề án 911 của Bộ GD&ĐT. Bà Nguyễn Thị Hương sẽ không phải đóng thuế TNCN trong trường hợp này.

 

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

  • Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe là khoản tiền mà cá nhân nhận được do tổ chức bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe trả cho người được bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Căn cứ xác định khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định bồi thường của tổ chức bảo hiểm hoặc toà án và chứng từ trả tiền bồi thường.

Ví dụ: Ông Phạm Văn Đức tham gia bảo hiểm nhân thọ, ông Phạm Văn Đức bị ốm và được chi trả mức bảo hiểm của hợp đồng nhân thọ là 20 triệu đồng. Ông Phạm Văn Đức sẽ không phải đóng thuế TNCN trong trường hợp này.

  • Thu nhập từ tiền bồi thường tai nạn lao động là khoản tiền người lao động nhận được từ người sử dụng lao động hoặc quỹ bảo hiểm xã hội do bị tai nạn trong quá trình tham gia lao động. Căn cứ xác định khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định bồi thường của người sử dụng lao động hoặc toà án và chứng từ chi bồi thường tai nạn lao động.

Ví dụ: Ông Lương văn Tín tham gia công tác tại công ty, được công ty đóng BH tai nạn. Trong quá trình làm việc, ông Lương văn Tín không may bị tai nạn. Ông Lương văn Tín được hưởng mức bảo hiểm 100 triệu. Ông Lương văn Tín  sẽ được miễn thuế TNCN trong trường hợp này.

  • Thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là tiền bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường.

Ví dụ: Ông Trần Đình Tuyến có 1 mảnh đất nông nghiệp và bị thu hồi để xây dựng nhà máy, ông Trần Đình Tuyến được nhận tiền đền bù. Khoản thu nhập bồi thường của ông Trần Đình Tuyến sẽ được miễn thuế TNCN.

  • Thu nhập từ bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật về bồi thường Nhà nước là khoản tiền cá nhân được bồi thường do các quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng của người có thẩm quyền, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gây thiệt hại đến quyền lợi của cá nhân; thu nhập từ bồi thường cho người bị oan do cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự quyết định. Căn cứ xác định khoản bồi thường này là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc cơ quan hoặc cá nhân có quyết định sai phải bồi thường và chứng từ chi bồi thường.

Ví dụ: Ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan sai. Ông nhận được tiền đền bù 7,2 tỷ. Khoản thu nhập này ông Nguyễn Thanh Chấn không phải đóng thuế TNCN.

 

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị An  nhận được khoản tiền từ thiện của Báo Dân trí 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị An sẽ không phải nộp thuế TNCN trong trường hợp này.

 

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Ví dụ: Ông Đinh Văn Bền là thuyền viên, đang làm việc cho hãng tàu nước ngoài.  Khoản thu nhập của ông Đinh Văn Bền được chi trả từ hãng tàu này sẽ không phải đóng thuế TNCN.

 

16. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Ví dụ: Ông Đào Bá Dũng là chủ tàu, có hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ. Thu nhập hàng tháng của ông Đào Bá Dũng từ hoạt động này sẽ không phải đóng thuế TNCN.

 

>> Cách đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên qua mạng mới nhất 2017
>> Hướng dẫn ĐK giảm trừ cho người phụ thuộc trên PM QTTTNCN 3.3.1

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo 16 trường hợp được miễn thuế TNCN theo quy định mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính