Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục bảo hiểm Thủ tục doanh nghiệp

Bảo hiểm phải nộp đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động căn cứ vào đâu?

Tin tức kế toán Bảo hiểm phải nộp đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động căn cứ vào đâu? Đây là băn khoăn của nhiều bạn kế toán cũng như chủ doanh nghiệp khi mà từ ngày 01/11/2018 DN sử dụng dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương.

1. DN sử dụng dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương.

Đây là một trong hai nội dung mới của Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Cụ thể, Nghị định này quy định doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Điểm mới còn lại của Nghị định là bổ sung quy định xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại Điều 8.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

2. Căn cứ nào để đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DN sử dụng dưới 10 lao động?

a. Nếu là lao động làm việc tại các doanh nghiệp:

Căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

b. Nếu là lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là hệ số tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương cơ sở và tối đa là 20 lần mức lương cơ sở

>> Xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng mới nhất 2019