Chuẩn mực kế toán Hệ thống chuẩn mực

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt NamCác chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính ban hành và công bố qua 5 đợt bằng 5 quyết định, đi cùng đó là các thông tư hướng dẫn chi tiết về các chuẩn mục kế toán. Mục đich là nhằm thống nhất quản lý và tạo khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kế toán cơ bản, chung nhất. Và đó là cơ sở ghi chép kế toán và lập BCTC nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về tình trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam.

 

 

 

 

Sau đây là bảng tóm tắt về hệ thống chuẩn mực kế toán:

Các bạn click vào Số CM, QĐ ban hành, Thông tư hướng dẫn để xem chi tiết 

 

HỆ THỐNG 26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Đợt Ngày ban hành Số CM (Click để xem) Tên CM QĐ ban hành Thông tư hướng dẫn

Đợt 1

31/12/2001 CM số 02 Hàng tồn kho. 149/2001/QĐ-BTC 161/2007/TT-BTC
CM số 03 Tài sản cố định hữu  hình.
CM số 04 Tài sản cố định vô hình.
CM số 14 Doanh thu và thu nhập khác.

Đợt 2

31/12/2002 CM số 01 Chuẩn mực chung. 165/2002/QĐ-BTC 161/2007/TT-BTC
CM số 06 Thuê tài sản.
CM số 10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.
CM số 15 Hợp đồng xây dựng.
CM số 16 Chi phí đi vay.
CM số 24 BC lưu chuyển tiền tệ.
 

 

Đợt 3

 

 

30/12/2003

CM số 05 Bất động sản đầu tư. 234/2003/QĐ-BTC161/2007/TT-BTC 161/2007/TT-BTC
CM số 07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.
CM số 08 Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh.
CM số 21 Trình bày báo cáo tài chính.
CM số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.
CM số 26 Thông tin về các bên liên quan.

Đợt 4    

15/02/2005      CM số 17  Thuế Thu nhập doanh nghiệp.   12/2005/QĐ-BTC      20/2006/TT-BTC   
 CM số 22  Trình bày bổ sung BCTC của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.
 CM số 23  Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 CM số 27  Báo cáo tài chính giữa niên độ.
 CM số 28  Báo cáo bộ phận.
CM số 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán.

Đợt 5

28/12/2005 CM số 11 Hợp nhất kinh doanh. 100/2005/QĐ-B

TC

21/2006/TT-BTC
CM số 18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.
CM số 19 Hợp đồng bảo hiểm.
CM số 30 Lãi trên cổ phiếu.

 

 

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính