Bài viết cập nhật mới nhất Tài liệu Ôn thi đại lý thuế

Hồ sơ phúc khảo điểm thi chứng chỉ đại lý thuế

Trong bài viết Hồ sơ phúc khảo điểm thi chứng chỉ đại lý thuế này Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ với bạn quy trình để phúc khảo điểm thi đại lý thuế của mình: thời gian nộp hồ sơ, hình thức nộp, hạn nộp, thời gian trả kết quả phúc khảo điểm thi đại lý thuế.

 >> Xem ngay: Khóa ôn thi chứng chỉ đại lý thuế SÁT ĐỀ THI THẬT.

Tất cả các thông tin về kỳ thi lấy chứng chỉ đại lý thuế: về hồ sơ, địa điểm, điều kiện dự thi, danh sách dự thi, số báo danh …. sẽ được thông báo trên website của Tổng cục thuế : gdt.gov.vn. 

Do đó các bạn cần nắm được các mốc thời gian để theo dõi các thông báo này trên trang web. Hoặc có thể theo dõi trên fanpage https://www.facebook.com/tintucketoan/

 * Cách phúc khảo điểm thi đại lý thuế:

 – Về thời hạn nộp đơn đề nghị xin phúc khảo điểm thi chứng chỉ đại lý thuế: Chậm nhất 30 ngày sau khi Hội đồng thi chính thức công bố kết quả điểm thi.

 – Thời điểm công bố điểm thi: chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc thi tuyển.

Hồ sơ phúc khảo và cách thức nộp hồ sơ.

Hồ sơ: Bạn gửi mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi chứng chỉ đại lý thuế.

Hồ sơ phúc khảo điểm thi chứng chỉ đại lý thuế - Đon phúc khảo

 – Hình thức nộp đơn xin phúc khảo:

  • Nộp trực tiếp
  • Nộp theo đường bưu điện.

 – Sau khi nhận đơn Hội đồng thi sẽ phúc khảo và trả kết quả. Thời hạn trả kết quả là 30 ngày kể từ ngày nhận đơn phúc khảo.

 – Kết quả được trả theo mẫu:

Hồ sơ phúc khảo điểm thi chứng chỉ đại lý thuế - thông báo điểm phúc khảo

Trên đây là toàn bộ hồ sơ phúc khảo điểm thi chứng chỉ đại lý thuế.

Ngoài ra, các bạn cần lưu ý điểm thi chứng chỉ đại lý thuế được bảo lưu trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận điểm thi (đối với trường hợp không phúc khảo) và giấy chứng nhận điểm phúc khảo (trong trường hợp phúc khảo điểm thi). Trong thời gian 3 năm này bạn có thể tiến hành thi tiếp môn còn lại chưa đạt yêu cầu để lấy chứng chỉ đại lý thuế.

 

Tải về bộ hồ sơ:         CLICK TẠI ĐÂY.

Các bạn xem thêm: 

 >> Những điều cần lưu ý về kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế.

 >> Điều kiện được cấp chứng chỉ đại lý thuế.