Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán và cách lập theo Thông tư 200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán:  Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán được mở theo từng tài khoản (chứng khoán kinh doanh: TK 121; Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: TK 128) và theo từng loại chứng khoán có cùng mệnh giá, tỷ lệ lãi suất được hưởng và phương thức thanh toán lãi suất.

Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 I. Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo thông tư 200.

Các bạn tải về: 

 >> Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán  (File Word)

 >> Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán (File Exccel)

II. Mục đích, căn cứ và phương pháp

1. Mục đích.

Sổ này được mở theo từng tài khoản (chứng khoán kinh doanh: TK 121; Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: TK 128) và theo từng loại chứng khoán có cùng mệnh giá, tỷ lệ lãi suất được hưởng và phương thức thanh toán lãi suất.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ.

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1: Ghi số lượng chứng khoán mua vào.

– Cột 2: Ghi số tiền mua chứng khoán trong kỳ.

– Cột 3: Ghi số lượng chứng khoán xuất bán hoặc thanh toán trong kỳ.

– Cột 4: Ghi giá vốn của chứng khoán xuất bán hoặc thanh toán.

– Cột 5: Ghi số lượng chứng khoán còn lại cuối kỳ.

– Cột 6: Ghi giá trị chứng khoán còn lại cuối kỳ.

Xem thêm:

>> Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán theo Thông tư 133.

>> Mẫu sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh Thông tư 200.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán và cách lập theo Thông tư 200, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính