Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Kế toán bán hàng theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận theo TT133&TT200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Thế nào là bán hàng theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận; Phương pháp hạch toán kế toán theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận, theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư  200/2014/TT-BTC. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Hà Nội.

1. Thế nào là bán hàng theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận:

Bán hàng theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận là phương thức mà bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi trong hợp đồng. Số hàng chuyển đi vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán. Khi được bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) thì số hàng được bên mua chấp nhận này mới được coi là tiêu thụ và bên bán mất quyền sở hữu về số hàng đó.

2. Phương pháp hạch toán kế toán bán hàng theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận:

2.1. Khi xuất hàng chuyển đến cho người mua, trị giá vốn thực tế của hàng xuất được kế toán phản ánh bằng bút toán:

Nợ TK 157: Tăng giá vốn hàng gửi bán

Có TK 154: Xuất sản phẩm trực tiếp từ các phân xưởng sản xuất

Có TK các TK 155, 156: Xuất trực tiếp tại kho thành phẩm, hàng hóa.

2.2.  Khi được khách hàng chấp nhận, kế toán ghi các bút toán:

– Phản ánh giá vốn của lượng hàng được chấp nhận, ghi:

Nợ TK 632: Tăng giá vốn hàng bán.

Có TK 157: Kết chuyển giá vốn hàng đã tiêu thụ.

– Phản ánh tổng giá thanh toán của hàng được người mua chấp nhận, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,…: Tổng giá thanh toán của lượng hàng được chấp nhận

Có TK 511: Doanh thu bán hàng (giá không có thuế GTGT đầu ra)

Có TK 3331 (33311): Thuế giá trị gia tăng phải nộp.

2.3. Số hàng gửi đi bị từ chối khi chưa được xác nhận là tiêu thụ, ghi:

Nợ các 154, 155, 156: Tăng giá thành thực tế thành phẩm nhập kho, giá vốn hàng hóa nhập kho

Nợ TK 138 (1381): Giá trị sản phẩm hỏng chờ xử lý (nếu có)

Nợ TK 334: Trừ lương nhân viên (bồi thường)

Có TK 157: Trị giá vốn số hàng bị trả lại.

Trường hợp bán hàng có phát sinh chiết khấu thương mại (xem tại đây), giảm giá hàng bán (xem tại đây), hàng bán bị trả lại, chiết khấu thanh toán (xem tại đây).

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Kế toán bán hàng theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận theo TT133&TT200, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính