Bài viết nhiều lượt xem Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán kho Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hoá mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa như thế nào? Sau khi ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán tiến hành giao hàng cho bên mua theo đúng quy cách, chất lượng và số lượng. Khi giao hàng bên giao và bên nhận phải ký nhận về số lượng hàng đã giao nhằm xác định quyền và trách nhiệm  đối với bên còn lại. Cùng Kế Toán Hà Nội xem và tải về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa trong bài viết dưới đây.

Xem thêm:

 

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Sau đây là phần xem trước mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa. Trong mẫu biên bản giao nhận này, cần đặc biệt chú ý thông tin Bên giao, bên nhận và thông tin chi tiết của hàng hóa cần giao nhận. Qua đó đảm bảo giá trị của Biên bản sau khi hai bên ký xác nhận.

TẢI VỀ MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

<< Tải Mẫu Biên bản giao nhận hàng hoá mới nhất >>

 

Dich vu ke toan tron goi so 1