Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản bù trừ công nợ mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Biên bản bù trừ công nợ là được lập ra nhằm mục đích ghi chép, theo dõi việc thực hiện bù trừ công nợ giữa bên mua và bên bán …………..

       Công ty………                                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

       Số: …………….                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                      ….. Ngày….. tháng……năm…….

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

–       Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

–       Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày….

Tại văn phòng Công ty ….., địa chỉ:……………….. chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): ………………………

–       Địa chỉ             :………………………

–       Điện thoại        :…………………………….  Fax:

–       Đại diện           :…………………………….  Chức vụ:

2. Bên B (Bên bán): ……………..

–       Địa chỉ             : ………………..

–       Điện thoại        : ………………………..  Fax:

–       Đại diện           : …………………………  Chức vụ: …

Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:

Tính đến ngày……… Bên A Còn nợ Bên B số tiền là:…….

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ ….

– Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là…..đ( hoặc hết nợ)
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Biên bản được thành lập làm 02 ( hai ) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở hạch toán.

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

                   (Ký tên, đóng dấu)                                                          (Ký tên, đóng dấu)

 

Tải mẫu về tại đây: << Mẫu Biên bản bù trừ công nợ mới nhất >>

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu Biên bản bù trừ công nợ mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính