Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất. Dưới đây cùng Kế Toán Hà Nội xem nội dung và tải về mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất.

>>>> Dịch vụ kế toán trọn gói <<<<

Chỉ từ 17.000 đồng/tháng 

>> Cách tính lương mới nhất

Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán đặc biệt là trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn….. 

 

Dich vu ke toan tron goi so 1

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ:

              Công ty………                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              Số: …………….                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     Hà Nội, ngày ……  Tháng …… năm ……

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

–  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
–  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng…..năm ……… Tại văn phòng Công ty ………………….. , chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): …………………………………………………………………………………..
–       Địa chỉ           : ………………………………………………………………………………..      

–       Điện thoại      :   ……………………………….      Fax:……………………………………..
–       Đại diện         :   ………………………………..     Chức vụ: ………………………………

2. Bên B (Bên bán): …………………………………………………………………………………..
–       Địa chỉ    : …………………………………………………………………………………………..
–       Điện thoại      : ……………………                         Fax:………………………………….
–       Đại diện         :  ………………….                          Chức vụ: …………………………..

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ……… đến ngày …………….. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ ……………….
3 Số phát sinh giảm trong kỳ ……………………
4 Số dư cuối kỳ …………………….

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).

2. Công nợ chi tiết.
– …………………………………………………………………………………………………………………………………….
– …………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Kết luận: Tính đến hết ngày ……………. CÔNG TY ……………. (bên A ) còn phải thanh toán cho Công …………… (bên B) số tiền là: ………………. (Bằng chữ:…………………………………………)

– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

               (Ký tên, đóng dấu)                                                          (Ký tên, đóng dấu)

Các bạn tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ về tại đây:

<< Tải Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất >>

Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính