Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT200

Mẫu Thẻ quầy hàng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Mẫu thẻ quầy hàng, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200…

Mẫu thẻ quầy hàng:

Các bạn tải mẫu về tại đây:

     +  File word:           TẢI VỀ 

     +  File excel:           TẢI VỀ

1. Mục đích: Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ).

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

 –   Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan vào góc trên bên trái.

 –   Ghi số thẻ.

 –   Ghi rõ tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá của hàng hóa.

Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

   +  Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca).

   +  Cột 1: Ghi số lượng hàng hóa tồn đầu ngày (ca).

   +  Cột 2: Ghi số lượng hàng hóa từ kho nhập vào quầy trong ngày (ca).

   +  Cột 3: Ghi số lượng hàng hóa nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị.

   +  Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hóa có trong ngày (ca).

   +  Cột 5: Ghi số lượng hàng hóa xuất bán trong ngày (ca).

   +  Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hóa bán trong ngày (ca).

   +  Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị hàng hóa xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca).   

   +  Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn lại quầy hàng vào cuối ngày (ca).

Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.

Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký với kế toán.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu Thẻ quầy hàng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính