Thủ tục doanh nghiệp

TV HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ kiêm luôn Kế Toán trưởng công ty CP được không

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

    Tin tức kế toán Theo quy định tại Điều 52 Luật kế toán 2015, trong đó tại khoản 3 Điều này quy định Những người không được làm kế toán như sau:

>> Những việc doanh nghiệp không được thực hiện, khi bị đóng mã số thuế
>> Hướng dẫn tra cứu ngành nghề kinh doanh của công ty

Điều 52. Những người không được làm kế toán
…..
3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Như vậy Phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán không được kiêm nhiệm chức danh kế toán trưởng.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
…..
d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Khoản 2 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014:

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Như vậy, công ty cổ phần có trên 51% vốn nhà nước thì thành viên hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

 

>> Những việc doanh nghiệp không được thực hiện, khi bị đóng mã số thuế
>> Hướng dẫn tra cứu ngành nghề kinh doanh của công ty

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo TV HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ kiêm luôn Kế Toán trưởng công ty CP được không, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính