Cơ sở pháp lý Hoá đơn

Tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử

Tin tức kế toán: Tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử theo mẫu số 01 Phụ Lục kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, có hiệu lực từ 01/11/2018.

 

Các bạn tải về:

TẠI ĐÂY 

Dưới đây là Mẫu Tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử:

 

Tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử

 

 

Các bạn xem thêm:

 >> Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định mới nhất về hoá đơn điện tử

 >> Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN năm 2018

 >> Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN mới nhất năm 2018