Bài viết cập nhật mới nhất

Hóa Đơn Đối Với Hàng Hóa Dùng Để Khuyến Mãi: Những Câu Hỏi Liên Quan

Trong một số doanh nghiệp, hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mãi là chứng từ quan trọng. Tuy nhiên không ít câu hỏi thắc mắc về vấn đề này được đề ra đặc biệt với doanh nghiệp mới thành lập. Cùng Kế Toán Hà Nội tìm hiểu dưới đây.

Câu hỏi 1: Lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mãi

Hàng hóa dùng để khuyến mại thì Công ty có cần lập hóa đơn không?

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc lập; quản lý; sử dụng hóa đơn; chứng từ như sau:

“Khi bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ; người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá; dịch vụ dùng để khuyến mại; quảng cáo; hàng mẫu; hàng hoá; dịch vụ dùng để cho; biếu; tặng; trao đổi; trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay; cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này; trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Do vậy; hàng hóa dùng để khuyến mại thì Công ty vẫn phải lập hóa đơn để giao cho người mua.

hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mãi

Câu hỏi 2: Mức phạt của hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại

Trường hợp không lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mãi thì có bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn không?

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa; dịch vụ như sau:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi:

…b) Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa; dịch vụ dùng để khuyến mại; quảng cáo; hàng mẫu; hàng hóa; dịch vụ dùng để cho; biếu; tặng; trao đổi; trả thay lương cho người lao động; trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ; tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.”

Do vậy; hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại thuộc mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mãi

>>> Nguồn: TỔNG CỤC THUẾ