Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

Sơ đồ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Sơ đồ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Xem thêm:

>> Hệ thống tài khoản kế toán Theo Thông tư 200  

Sơ đồ TK 521- Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu - TT200

 

Để biết thêm chi tiết các nghiệp vụ phát sinh từ Sơ đồ TK 521 – Doanh thu hoạt động tài chính trên, các bạn xem bài viết:

Cách hạch toán TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200

Xem thêm:

Sơ đồ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước theo Thông tư 200

Sơ đồ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược theo Thông tư 200

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Sơ đồ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính