Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào?
Hỏi đáp

Chi phí năm trước có được hạch toán vào năm sau không

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi
 Tin tức kế toán Chi phí năm trước có được hạch toán vào năm sau không

>>>> Dịch vụ kế toán trọn gói <<<<

Chỉ từ 17.000 đồng/tháng 

 

Chi phí năm trước có được hạch toán vào năm sau không
Chi phí năm trước có được hạch toán vào năm sau không

                            

CÂU HỎI:
 

Công ty tôi kinh doanh dịch vụ vận  tải có phát sinh những hóa đơn đầu vào thuê xe và thuê dịch vụ vận chuyển. Trong năm 2017 kế toán quên không kê khai một số hóa đơn thuê xe nhưng đến nay mới phát hiện ra là chưa hạch toán và kê khai thuế. Vậy tôi phải hạch toán và kê khai thuế những hóa đơn đó như thế nào?
 

TRẢ LỜI: 
 

Đây là tình huống mà rất nhiều bạn làm kế toán mắc phải. Để trả lời câu hỏi này Tin tức kế toán  xin trích dẫn thông tư quy định như sau:
 
Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 5 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:
“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
…..
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;”
 
Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, tại điều 14, khoản 8 quyđịnh :
 
8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
 
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 
Căn cứ theo quyđịnh, Những hóa đơn mua vào từ năm 2017, bạn vẫn được kê khai khấu trừ vào năm 2018,
 
Tuy nhiên để tuân thủ nguyên tắc phù hợp, thì những hóa đơn đó là chi phí của năm 2017, hoặc hàng hóa đã tiêu thụ của năm 2017, thì bạn cần điều chỉnh vào năm 2017 cho phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
 
Khi điều chỉnh, bạn tuân thủ chuẩn mực kế toán 29. Nếu sai sót có hồi tố, bạn cần phải kê khai bổ sung điều chỉnh Quyết toán thuế TNDN

Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Chi phí năm trước có được hạch toán vào năm sau không, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính