Các tình huống quan trọng về xử lý hóa đơn
Hướng dẫn chung về hoá đơn Uncategorized

Cách xử lý hóa đơn sai nhiều tờ cho cùng một đơn vị mua hàng?

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Cách xử lý hóa đơn sai nhiều tờ cho cùng một đơn vị mua hàng như thế nào? 

Kế toán viết hóa đơn giao khách hàng nhưng bị sai các chỉ tiêu như:  Địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, tiền thuế, tổng cộng…cho nhiều hóa đơn vậy phải xử lý ra sao?

 Các thủ tục cần thiết để để xử lý tình huống trên như thế nào? Tin tức kế toán xin chia sẻ cùng bạn đọc qua nội dung dưới đây:

Xem thêm bài viết liên quan: 

>> Doanh nghiệp thuê lao động nghỉ hưu có phải tham gia bảo hiểm không?
>> Thông báo nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 4.1.0
>> 14 khoản không đóng BHXH từ ngày 01/01/2018
>> Các trường hợp không cần mở tờ khai hải quan khi xuất khẩu

I. Căn cứ pháp lý quy định về Cách xử lý hóa đơn sai nhiều tờ cho cùng một đơn vị mua hàng:

Điều 20 khoản 1,2,3 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014.

 Khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo đó: Trường hợp hóa đơn đã lập sai nhưng chưa xé khỏi cuống hay đã xé khỏi cuống giao cho khách hàng phát hiện sai sót mà hai bên chưa khai báo thuế.

II. Xử lý đối với hóa đơn đã lập:

 Khoản 1 và 2 Điều 20. Thông tư 39/2014/TT-BTC

1.Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai thì:

                    + Người bán gạch chéo các liên

                    + Lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2.Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua.

Người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ thì:

                      + Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

  • Trường hợp 01: Chưa xé hóa đơn viết sai ra khỏi cuống. Hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống của quyển hóa đơn nhưng chưa giao cho khách hàng

+ Bước 01: Gạch chéo các liên của số hóa đơn viết sai hóa đơn chưa xé ra khỏi cuống: Ghi chú sai sót lý do gì? Hoặc chỉ gạch chéo là xong.

+ Bước 02: Xuất lại hóa đơn mới (đúng), xé và giao liên 2 hóa đơn vừa xuất đúng cho khách hàng.

                  +  Hai bên mua và bán không cần phải lâp biên bản thu hồi.

                  +  Hóa đơn này bên Bán khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ [15].

  • Trường hợp 02: Viết sai hóa đơn nhưng đã giao cho khách hàng:

+ Bước 01: Hai Bên lập biên bản thu hồi hóa đơn (2 bản – mỗi bên giữ 1 bản).

+ Bước 02: Thu hồi (lấy lại) hóa đơn Viết sai đã giao cho người mua trước đó. Sau đó tiến hành gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai và lưu giữ chúng.  Lấy ghim bấm kẹp ngay tại cuống 3 liên viết sai.

+ Bước 03: Xuất lại hóa đơn mới đúng (theo đúng quy định ).

– Hóa đơn này bên Bán khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ [15]

*Chú ý: Ngày trên hóa đơn mới là ngày lập biên bản thu hồi.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Trường hợp hóa đơn đã lập sai hai bên đã khai báo thuế.

+ Căn cứ: Khoản 3 – điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC Xử lý đối với hóa đơn đã lập.

–Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì:

                         + Hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,

                         + Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

  • Trường hợp 03:

+Căn cứ: Tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

– Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 

*Theo đó:

–Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua và các chỉ tiêu khác đúng: Tên hàng hóa, số lượng, đơn giá , thành tiền và thuế suất + tiền thuế …. thì các bên:            

                         + Lập biên bản điều chỉnh và KHÔNG phải lập hóa đơn điều chỉnh.

+ Bước 01: Người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơnsai sót. (lập 02 bản – mỗi bên giữ 01 bản)

+ Bước 02: biên bản điều chỉnh kẹp cùng hóa đơn điều chỉnh để làm căn cứ giải trình thuế sau này.

*Trường hợp 04: Điều chỉnh hóa đơn viết sai

– Nếu sai ngày tháng trên hóa đơn thì:

                     + Doanh nghiệp và khách hàng phải lập Biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai.

                     + Lập hóa đơn điều chỉnh.

– Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

*Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh chỉ cần ghi nội dung cần điều chỉnh, các nội dung đã ghi đúng như: (số lượng, đơn giá, thành tiền,…) không được ghi lại trên hóa đơn điều chỉnh.

– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

–Trường hợp hóa đơn lập sai MST, nội dung hàng hóa, đơn vị tính đơn giá, thành tiền, thuế suất và tiền thuế…thì các bên:

                 +  Lập biên bản điều chỉnh.

                 + Xuất hóa đơn điều chỉnh, các chỉ tiêu khác không thay đổi ghạch chéo.

II. Xử lý hóa đơn đã lập có nhiều hóa đơn sai sót thì:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Cùng một doanh nghiệp mà sai từ 2 hóa đơn trở lên thì : trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT.

                   +  Lập một biên bản điều chỉnh cho các hóa đơn sai.

                  + Xuất 01 hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn bị sai.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Nếu nhiều doanh nghiệp bị sai hóa đơn thì:

                      + Mỗi doanh nghiệp là một biên bản điều chỉnh cho một hoặc nhiều hóa đơn viết sai.

                      +  Mỗi doanh nghiệp lập 01 hóa đơn điều chỉnh.

NHƯ VẬY:

                   + Không được phép gộp chung biên bản điều chỉnh cho các doanh nghiệp khác nhau.                          + Không được phép xuất 01 hóa đơn điều chỉnh sai sót cho nhiều doanh nghiệp.

*Tham khảo thêm chi tiết tại:

Công văn 1277/TCT-CS ngày 28/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc Hóa đơn chứng từ sai mã số thuế.

Công văn 5167/CT-HTr ngày 04/02/2015 xuất hóa đơn không theo thứ tự Hà Nội.

Xem thêm bài viết liên quan: 

>> Doanh nghiệp thuê lao động nghỉ hưu có phải tham gia bảo hiểm không?
>> Thông báo nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất HTKK 4.1.0
>> 14 khoản không đóng BHXH từ ngày 01/01/2018
>> Các trường hợp không cần mở tờ khai hải quan khi xuất khẩu

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Cách xử lý hóa đơn sai nhiều tờ cho cùng một đơn vị mua hàng?, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính