Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan
Kê khai, nộp thuế Thuế XNK

Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan? Hàng xuất khẩu phải mở tờ khai hải quan theo quy định.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Tuy nhiên một số trường hợp áp dụng các loại hàng xuất không phải mở tờ khai, cụ thể là những trường hợp nào? Tin tức kế toán xin chia sẻ cùng bạn đọc qua nội dung dưới đây:

>> Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan?
>> Các đối tượng bị Xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu

I. Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan

 Nhiều trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng không cần mở tờ khai, tiết kiệm rất nhiều chi phí như:

Chi phí xuất khẩu hàng tại chỗ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất hàng hóa, xuất hàng tại kho ngoại quan. Bao gồm các trường hợp như sau:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Dịch vụ xuất khẩu qua phương tiện điện tử.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Xuất khẩu phần mềm qua phương tiện điện tử.

  • Trường hợp này bên mua phải xác nhận đã nhận được dịch vụ

  • Phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Cung cấp điện, nước, VPP, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của DN chế xuất gồm:

Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

 Lưu ý :

Xuất khẩu phần mềm dưới các hình thức: tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng vẫn phải lập tờ khai hải quan.

Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan
Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan

II. Quy định về thuế GTGT đầu ra với hàng xuất khẩu không cần mở tờ khai hải quan

Dựa vào TT 219/ 2013/ TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT.

Dựa vào điều 16: QĐ về khấu trừ, hoàn thuế đầu vào hàng hóa dịch vụ xuất khẩu. QĐ một số trường hợp sau không cần mở tờ khai hải quan như sau:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Trường hợp đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh dich vụ, phần mềm với phương tiện điện tử sẽ không cần mở tờ khai hải quan.

Trường hợp này, đơn vị kinh doanh chỉ cần thực hiện đầy đủ những quy chế về thủ tục xác nhận:

– Bên mua hàng nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử.

– Áp dụng đúng theo QĐ của luật thương mại điện tử tại Việt Nam.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Các hoạt động xây dựng và lắp đặt công trình tại nước ngoài hoặc ở các khu vực phi thuế quan.
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Trong trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh như:

Điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa, lương thực, hàng hóa tiêu dùng thường xuyên, dụng cụ bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

= > Như vậy: Trường hợp DN sản xuất cung ứng những sản phẩm nêu trên thì không cần lập tờ khai hải quan.

Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan

 III.  Điều kiện và thủ tục để áp dụng thuế suất GTGT 0%,  không cần mở tờ khai hải quan:

Để được áp dụng thuế suất 0% doanh nghiệp xuất khẩu cần có đầy đủ bộ hồ sơ như sau:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Hợp đồng, thanh lý hợp đồng.
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Đơn hàng, phiếu xuất kho.
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Giấy phép kinh doanh của Bên Mua

Trường hợp mà bên mua nằm ở khu chế xuất hoặc khu công nghiệp:

  • Phải có giấy phép đăng kí kinh doanh lần đầu và lần cuối.

Chú ý xin bản lúc bắt đầu được chứng nhận là đủ điều kiện doanh nghiệp trong khu chế xuất).

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Quy định và thể hiện cả giấy báo Có mà ngân hàng đã thu tiền Công Nợ của khách hàng
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Hóa đơn bán ra thương mại hoặc VAT thuế suất 0%

Nếu đáp ứng đầy đủ hồ sơ quy định trên thì sẽ không cần lập tờ khai hải quan và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Khi khai thuế sẽ áp dụng kê khai đầu ra ở mục (29): Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% trên tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)

IV. Quy định cụ thể về hóa đơn bán hàng: 

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Quy định tại TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 về cải cách đơn giản các thủ tục hành chính. TT119 có hiệu lực từ 01/09/2014.

  • Theo đó quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 5 về bổ sung và sửa đổi nội dung của khoản 2, điều 3 TT39/2014/TT-BTC.

  • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ tới công ty nước ngoài có sử dụng hóa đơn thương mại sẽ không phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu hàng.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Trường hợp DN tồn hóa đơn xuất khẩu mà không còn nhu cầu sử dụng nữa thì sẽ làm thủ tục hủy theo điều 29 của TT39/2014/TT-BTC

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Trường hợp hóa đơn thương mại của đơn vị tự thiết kế theo quy định thương mại quốc tế

  • Không cần làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn hay báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Ví dụ: Công ty TNHH TM và XNK Phong Anh kê khai thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ. Công ty có hoạt động bán hàng xuất khẩu trong nước và nước ngoài.

Như vậy: Công ty sẽ tính hóa đơn GTGT với cơ sở bán hàng trong nước. Công ty không cần lập hóa đơn GTGT với hàng hóa xuất khẩu nước ngoài.

Chi tiết tại CV 11561/CT-TTHT  năm 2014 

>> Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan?
>> Các đối tượng bị Xử lý vi phạm về thuế xuất nhập khẩu

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Những trường hợp xuất khẩu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính