Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Ưu, nhược điểm của 2 PP Tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

 Tin tức kế toán Tính thuế GTGT trực tiếp và Tính thuế GTGT khấu trừ là 2 cụm từ mà kế toán được nghe rất nhiều nhưng bản chất về nó thì không phải bạn nào cũng hiểu đúng. Bài viết dưới đây Tin tức kế toán xin chia sẻ cùng bạn đọc để hiểu rõ bản  chất của vấn đề nhé.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Xem thêm:

>> Doanh nghiệp có nên đề nghị Hoàn thuế GTGT không?
>> Những thay đổi quan trọng về chính sách thuế và quản lý thuế từ 01/07/2016

1. Các phương pháp tính thuế GTGT

Trong trường học bạn cũng đã được học và làm bài tập rất nhiều bài tập về thuế GTGT,
hiện tại thuế GTGT có hai phương pháp hạch toán

+ Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
+ Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Ưu, nhược điểm của 2 PP Tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ
Ưu, nhược điểm của 2 PP Tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ

2. Bạn đã hiểu rõ về sự khác nhau giữa hai phương pháp tính thuế trên chưa?

Trước tiên hãy cùng Tin tức kế toán xin phân biệt cho các bạn sự khác nhau giữa phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 

Phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Đối tượng áp dụng:
 – Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục áp dụng theo phương pháp khấu trừ năm 2016, 2017.

– Nếu xác định doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2015 theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/2015 để áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ năm 2016, 2017. Trường hợp không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp cho kỳ ổn định năm 2016, 2017.

+ Đối với doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện PP khấu trừ. ( Trước 1/1/2014)

+ Còn doanh nghiệp mới thành lập không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (  Hộ  cá nhân kinh doanh)

 Hóa đơn sử dụng:
+ Hóa đơn GTGT mẫu 01GTKT Hóa đơn bán hàng mẫu 02GTGT
Tính thuế GTGT
+ Thuế GTGT(VAT) phải nộp =  Thuế VAT đầu ra – thuế GTGT đầu vào VAT = DN * tỷ lệ %
Thuế Suất
            Không chịu thuế
            Chịu thuế 0%
            Chịu thuế 5%
            Chịu thuế 10%
 
 
 
+ Về việc phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%
+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu :5%
+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%
+ Hoạt động kinh doanh khác 2%
( Chi tiết ngành nghề áp dụng tỉ lệ % ở trên các bạn vào phụ lục thông tư 119)
Khai thuế GTGT
Mẫu 01/GTKT   
 
Mẫu 04/GTGT
Hạch toán thuế
Thuế đầu vào được hạch toán vào Nợ 133
Thuế đầu ra được hạch toán vào Có 33311
Vat phải nộp = Có 33311- Nợ 1331
Bút toán đối trừ thuế
Nợ TK 3331
            Có TK 1331
       Thuế đầu vào được hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá tài sản (không có tK 133)
       Thuế đầu ra được hạch toán giảm doanh thu:
 Nợ 511
   Có 33311
       Vat phải nộp = Có 33311

  

Sau đây Tin tức kế toán sẽ đưa ra ví dụ để giúp các bạn hạch toán được rõ ràng hơn

Ví Dụ:

Công ty TNHH Thiết bị Điện HD mua 10 bộ máy tính giá chưa thuế là 8.000.000đ/ bộ, VAT 10% đã trả bằng tiền gừi NH

Công ty TNHH Thiết bị Điện HD bán 10 bộ máy tính trên cho Công ty CP nội thất Nguyễn Ánh đơn giá chưa thuế là 9.000.000đ/bộ, thuế VAT là 10% chưa thu tiền

+ Hạch toán theo phương pháp trực tiếp

       Đầu vào: Thuế GTGT được cộng vào giá gốc của hàng hóa
               Nợ TK 156: 88.000.000
                    Có TK 112: 88.000.000
        Đầu ra:
         Bút toán 1: Giá vốn hàng bán
               Nợ TK 632: 88.000.000
                      Có TK 156: 88.000.000

         Bút toán 2: Phản ánh doanh thu
               Nợ TK 131: 99.000.000
                      Có TK 511: 99.000.000

        Tính thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X tỷ lệ %
                 = 99.000.000 x 1% = 990.000

           Công ty kinh doanh máy tính nên tỷ lệ tính thuế là 1%

      Hạch toán
          Nợ TK 511: 990.000
               Có TK 3331: 990.000

       Tính thuế TNDN

           Kết chuyển Doanh thu sang 911
               Nợ TK 511: = 99.000.000 – 990.000 = 98.010.000
                      Có TK 911: 98.010.000

          Kết chuyển giá vốn
                 Nợ TK 911: 88.000.000
                       Có TK 632: 88.000.000

            Lợi nhuận trước thuế = 98.010.000 – 88.000.000 = 10.010.000
           Thuế TNDN phải nộp = 10.010.000 x 20% = 2.002.000

 
+ Hạch toán theo phương pháp khấu trừ

       Đầu vào:

               Nợ TK 156: 80.000.000
               Nợ TK 1331: 8.000.000
                    Có TK 111: 88.000.000

        Đầu ra:

         Bút toán 1: Giá vốn hàng bán
               Nợ TK 632: 80.000.000
                      Có TK 156: 80.000.000

         Bút toán 2: Hạch toán doanh thu
                Nợ TK 131: 99.000.000
                      Có TK 511: 90.000.00
                      Có TK 3331: 9.000.000
 
        Tính thuế GTGT phải nộp = Thuế VAT đầu ra – Thuế VAT đầu vào
                 = 9.000.000 – 8.000.000 = 1.000.000

       Hạch toán đối trừ thuế

                      Nợ TK 3331: 8.000.000
                Có TK 1331: 8.000.000
         
       Tính thuế TNDN

           Kết chuyển Doanh thu sang 911
               Nợ TK 511: = 90.000.000
                      Có TK 911: 90.000.000

          Kết chuyển giá vốn
                 Nợ TK 911: 80.000.000
                       Có TK 632: 80.000.000

            Lợi nhuận trước thuế = 90.000.000 – 80.000.000 = 10.000.000

           Thuế TNDN phải nộp = 10.000.000 x 20% = 2.000.000

 

7 lỗi thường gặp khi nộp thuế điện tử
>> Những thay đổi quan trọng về chính sách thuế và quản lý thuế từ 01/07/2016

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Ưu, nhược điểm của 2 PP Tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính