Bài viết cập nhật mới nhất

Trường hợp nào hộ kinh doanh bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử?

Tin tức kế toán Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định cụ thể một số trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Bài viết dưới đây Tin tức kế toán  sẽ làm rõ thông tin này để các hộ kinh doanh nắm được và thực thi theo đúng quy định pháp luật.

1. Trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử

Điểm 4 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định 2 trường hợp hộ kinh doanh phải áp dụng hóa đơn điện tử, cụ thể:

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.
Theo thống kê từ Tổng cục Thuế, số lượng các hộ kinh doanh lớn đáp ứng đủ điều kiện của Nghị định 119 ước tính khoảng 1,7 triệu hộ (chiếm 7-10% tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động)

Quy định này cũng đồng bộ và thống nhất với nội dung của Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh lớn chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Bà Tạ Thị Phương Lan – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế) cho rằng đây là bước thay đổi cần thiết trong công tác quản lý hộ kinh doanh. Khoán thuế là cách cơ quan thuế sử dụng để quản lý cả hai nhóm đối tượng là hộ kinh doanh nhỏ và lớn trước đây. Tuy nhiên cách này đã thể hiện nhiều bất cập và không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay. Việc đưa ra các chỉ tiêu để phân loại hộ kinh doanh lớn với các loại hộ kinh doanh còn lại sẽ giúp cơ quan Thuế khoanh vùng chính xác đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử thay vì áp dụng thuế khoán. Do đó quy định hộ kinh doanh phải áp dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 119 là cơ sở pháp lý để cơ quan thuế có thể quản lý chặt chẽ, chính xác, giảm thiểu rủi ro thất thu thuế.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng đã lên kế hoạch để sửa đổi chế độ kế toán đối với khối hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhằm thúc đẩy và khuyến khích các hộ kinh doanh lớn chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Việc này không chỉ có tác dụng phân biệt rõ ràng hộ kinh doanh với nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tránh thất thu thuế từ một số đơn vị mượn danh hộ kinh doanh để hưởng các ưu đãi về thuế.