Mẫu biểu TT200 Sổ sách TT200

Sổ theo dõi PB chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào Cty liên doanh

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Sổ này dùng để theo dõi, phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh. Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn mẫu sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh.

I. Mẫu sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua các khoản đầu tư vào công ty liên doanh.

 Các bạn tải mẫu về:

>> File Word 

>> File Excel

 II. Mục đích, căn cứ và phương pháp ghi sổ.

1. Mục đích:

 –  Sổ này dùng để theo dõi, phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh.

 –  Sổ này là một phần của hệ thống sổ kế toán chi tiết phục vụ cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất dùng để theo dõi quá trình phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh (nếu có). Sổ theo dõi, phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh phải theo dõi các chỉ tiêu: Nội dung phân bổ; Tổng giá trị chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư; Thời gian khấu hao TSCĐ hoặc phân bổ lợi thế thương mại; Giá trị phân bổ hàng năm.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ kế toán

Cơ sở để ghi vào Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh là các chứng từ có liên quan đến giao dịch mua khoản đầu tư, các tài liệu xác định giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được và lợi thế thương mại (nếu có).

– Cột A: Ghi số thứ tự.

– Cột B: Diễn giải nội dung các khoản phân bổ.

– Cột 1: Ghi tổng số tiền chênh lệch cần phải khấu hao (phân bổ).

– Cột 2: Ghi thời gian khấu hao (phân bổ).

– Từ Cột 3 đến Cột 6: Ghi số tiền chênh lệch phải khấu hao (phân bổ) hàng năm.

XEM THÊM:

 >> Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh.

 >> Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Sổ theo dõi PB chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào Cty liên doanh, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính