Bài viết hướng dẫn KTTL Kế toán tiền lương Thuế TNCN Thuế TNCN?

Không phát sinh trả lương có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không?

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Không phát sinh trả lương có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không? Tùy vào từng doanh nghiệp mà hàng tháng hoặc hàng quý nếu phát sinh khấu trừ thuế TNCN. Thì kế toán phải làm tờ khai thuế TNCN nộp cho cơ quan thuế. Cuối năm doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN dù có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ. Vậy đối với trường hợp không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các đối tượng phải quyết toán thuế. Bao gồm:

  – Đối tượng thứ nhất phải quyết toán thuế TNCN: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  – Đối tượng thứ hai phải quyết toán thuế TNCN: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

▶️ Như vậy, trong chủ đề “Không phát sinh trả lương có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không?” ngày hôm nay. Chúng ta chỉ đề cập tới đối tượng thứ nhất là tổ chức hoặc cá nhân chi trả thu nhập.

Cũng theo quy định tại Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Thì:

  – Hàng tháng hoặc hàng quý tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho người lao động.

  – Nếu trong tháng, hoặc trong quý khoản thu nhập chi trả cho người lao động chưa đến mức phải khấu trừ thuế (tất cả các lao động không phát sinh khấu trừ thuế) thì không cần làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Còn nếu đã phát sinh khấu trừ dù chỉ 1 hay nhiều lao động thì vẫn phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý.

  – Trường hơp trong năm trả thu nhập mà tất cả các tháng (các quý) không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Thì VẪN PHẢI LẬP VÀ NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy, ta có chú ý như sau.

 * Trường hợp trong năm quyết toán thuế TNCN có chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công).

▶️ Nếu trong tháng hoặc quý có phát sinh khấu trừ thuế TNCN. => Kế toán phải làm tờ khai thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý.

▶️ Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN. => Kế toán không phải làm tờ khai thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý.

▶️ Đồng thời: Nếu tất cả các tháng trong năm chi trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

=> Cuối năm vẫn phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Trường hợp đặc biệt.

 – Đối với trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả tiền lương, tiền công. Nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần thực hiện quyết toán thuế TNCN.

 

Không phát sinh trả lương có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không?
Không phát sinh trả lương có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không? – Hướng dẫn quy định về Quyết toán thuế TNCN.

 

 * Trường hợp trong năm quyết toán thuế TNCN không phát sinh chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công) thì như thế nào? Không phát sinh trả lương có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không?

Trường hợp không phát sinh chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công) thường xảy ra đối với doanh nghiệp mới thành lập. Hoặc xảy ra với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ.

 – Thứ nhất: hàng tháng, hàng quý => Không phải làm tờ khai thuế TNCN. Do không trả lương nên không phát sinh khấu trừ thuế.

 – Thứ hai: Đối với trường hợp chi trả lương nhưng trong năm không phát sinh khấu trừ thuế. Thì theo quy định sẽ vẫn phải làm quyết toán thuế TNCN.

 Vậy đối với trường hợp Không phát sinh trả lương có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không?

Chúng ta căn cứ vào quy định tại điểm a3, khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC. (Sửa đổi, bổ sung tiết a3, điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Do đó đối với trường hợp không chi trả tiền lương, tiền công. Thì cuối năm không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, “Không phát sinh trả lương có nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN không?” chúng ta đã có câu trả lời là “Không”.

Các bạn đang xem nội dung về khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công). 

Các bạn tham khảo thêm:

 >> Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương.

 >> Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương.

 >> Doanh nghiệp dưới 10 lao động không cần nộp thang bảng lương.

 

Đang tải…