Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng mới nhất
Bài viết cập nhật mới nhất

Khách du lịch nước ngoài có được hoàn thuế GTGT khi mua hàng không ?

 Cơ sở pháp lý

Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“Điều 18. Đối tượng và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.”

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 72/2014/TT-BTC, để được hoàn thuế GTGT, hàng hóa cần phải đáp ứng các điều kiện (Điều 11 Thông tư 72/2014/TT-BTC) như sau:

– Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép của Bộ Công thương hoặc Danh mục hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành.

– Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

– Hàng hóa không thuộc đối tượng cấm đưa lên tàu ba.

– Hàng hóa không thuộc các mặt hàng được hoàn thuế giá trị gia tăng của người nước ngoài đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

– Hàng hóa mua tại Việt Nam, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 (sáu mươi) ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

– Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại 01 (một) cửa hàng trong 01 (một) ngày (kể cả cộng gộp nhiều hóa đơn mua hàng trong cùng 01 ngày tại 01 cửa hàng) tối thiểu từ 02 (hai) triệu đồng trở lên.

Như vậy, nếu trị giá thanh toán trên những hóa đơn mua quần áo của bạn từ 02 triệu đồng trở lên mới được xem xét để hoàn thuế GTGT. Để được hoàn thuế GTGT, bạn thực hiện tại thủ tục hoàn thuế tại các khu vực hoàn thuế GTGT theo quy định trước khi xuất cảnh.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 72/2014/TT-BTC:

“Điều 19. Xuất trình, kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai và hàng hóa

1. Người nước ngoài xuất trình cho cơ quan hải quan tại quầy kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, hàng hóa, các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh;

b) Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế;

c) Hàng hóa.”

Cơ quan hải quan sẽ đối chiếu xác định từng nội dung khớp đúng giữa thông tin ghi trên hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh với thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và các quy định về hàng hóa được hoàn thuế tại quầy kiểm tra; Kiểm tra thực tế hàng hóa, Ghi kết quả và cập nhật thông tin về người nước ngoài, số tiền thuế giá trị gia tăng người nước ngoài thực tế được hoàn vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh.

Sau khi hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hóa đã được cơ quan hải quan kiểm tra, bạn xuất trình cho ngân hàng thương mại tại quầy hoàn thuế:

– Thẻ lên tàu bay/tàu biển

– Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế đã được cơ quan hải quan kiểm tra xác định mặt hàng, tính số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng người nước ngoài được hoàn và đóng dấu xác nhận (bản chính).

Ngân hàng sẽ tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện hoàn thuế GTGT cho trường hợp của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải nộp phí ngân hàng cho việc hoàn thuế bằng 15% (mười lăm phần trăm) trên tổng số tiền thuế giá trị gia tăng của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng do bạn mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu hoàn thuế.