Bài viết cập nhật mới nhất

Hoạt động kinh doanh bất động sản có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không?