Thuế khác

Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất. Nhằm cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn  vêề thuế TTĐB. Giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất như sau.

Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất.

 

Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất hiện nay.

>> Click vào tên từng văn bản để đọc chi tiết và tải về <<<

Văn bản pháp lý Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
LUẬT
27/2008/QH12 14/11/2008 01/04/2009 Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
70/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật thuế TTĐB
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015 Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế NSNN tại: Điều 6 của Luật 27/2008/QH12
106/2016/QH13 06/04/2016 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12. đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 70/2014/QH13: Khoản 1 và khoản 2 Điều 6

 

NGHỊ ĐỊNH

108/2015/NĐ-CP 28/10/2015 01/01/2016 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB. Và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung NĐ 108/2015/NĐ-CP:

 + Khoản 1 Điều 4.

 + Khoản 4, khoản 5 Điều 4.

14/2019/NĐ-CP 01/02/2019 20/03/2019 Sửa đổi, bổ sung NĐ 108/2015/NĐ-CP
THÔNG TƯ
195/2015/TT-BTC 24/11/2015 01/01/2016 Hướng dẫn thi hành NĐ 108/2015/NĐ-CP
130/2016/TT-BTC 12/08/2016 01/07/2016 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016
20/2017/TT-BTC 06/03/2016 20/04/2016 Sửa đổi , bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài Chính. ( đã được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 130/2016 của Bộ Tài Chính)

VB HỢP NHẤT

02/VBHN-VPQH 28/04/2016 01/04/2009  – Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt:

–  Được hợp nhất từ 4 luật sau:

 + 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

 + 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 + 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 + 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016

 18/VBHN-BTC 21/10/2016 01/01/2016  – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

 – Được hợp nhất từ NĐ 108/2015/NĐ-CP và 100/2016/NĐ-CP.

 CÔNG VĂN
2820/TCT-CS  23/06/2016 Chính sách về thuế TTĐB.
912/TCT-CS 16/03/2017 Chính sách thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu.
3017/TCT-DNL  05/07/2016 Hướng dẫn thực hiện kê khai và nộp thuế TTĐB theo TT 195/2015/TT-BTC.
1280/TCT-CS  04/04/2017 Về chính sách thuế TTĐB.
5362/TCT-CS  14/12/2015 Giới thiệu nội dung mới của TT 195/2015/TT-BTC.

 

Trên đây là Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất mà Tin tức kế toán đã cập nhật. Các bạn click vào tên từng văn bản để xem chi tiết và tải về. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật đầy đủ các văn bản mới nhất về các luật, thông tư, nghị định cũng như các quy định mới nhất về thuế Tiêu thụ đặc biệt. Nhằm giúp cho các bạn kế toán có thể nắm bắt kịp thời và áp dụng đúng các quy định hiện hành theo pháp luật.

Các bạn tải file “Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất”:

>>> TẠI ĐÂY <<< 

 

Xem thêm:

>>> Hệ thống các văn bản về thuế TNCN mới nhất.

>> Hệ thống các văn bản về thuế tài nguyên môi trường mới nhất.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Hệ thống các văn bản về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính