Dịch vụ kế toán

Công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Hoàng Mai chuyên nghiệp

Công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Hoàng Mai ở đâu đáng tin cậy nhất? Đó là nội dung tìm kiếm của nhiều doanh nghiệp vào thời điểm cận kề hạn nộp BCTC. Để trả lời cho câu hỏi này hãy theo dõi bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm: Báo giá dịch vụ kế toán thuế tại Hoàng Mai Hà Nội

Báo cáo tài chính được hiểu như thế nào?

Báo cáo tài chính là một tài liệu chứa thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo tài chính cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính; khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Từ đó giúp các bên liên quan đánh giá mức độ ổn định và hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Một báo cáo tài chính thông thường bao gồm ba thành phần chính:

 • Bảng Cân đối Kế toán (Balance Sheet): Cho thấy tình hình tài chính tại một thời điểm cụ thể. Phản ánh tài sản (như tiền mặt, tài sản cố định), nghĩa vụ (như nợ và vốn chủ sở hữu) của doanh nghiệp.
 • Bảng Lưu chuyển Tiền (Cash Flow Statement): Thể hiện cảnh báo về dòng tiền của doanh nghiệp. Ở đây bao gồm nguồn thu nhập và chi phí từ hoạt động kinh doanh; hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
 • Bảng Lợi nhuận và Lỗ (Income Statement): Cho biết lợi nhuận hoặc lỗ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận hoạt động.

Báo cáo tài chính không chỉ quan trọng đối với các bên ngoại vi như nhà đầu tư, ngân hàng. Mà còn là công cụ quan trọng để quản lý nội bộ; ra quyết định chiến lược trong doanh nghiệp. Bằng cách theo dõi các chỉ số tài chính; doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu suất kinh doanh của mình và điều chỉnh chiến lược tương ứng.

Công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Hoàng Mai là gì? Doanh nghiệp nào nên tìm kiếm sự hỗ trợ?

Công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Hoàng Mai đơn giản là một tổ chức cung cấp dịch vụ mà ở đó sẽ thay doanh nghiệp hoàn tất BCTC đúng chuẩn mực. Đối tượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ gồm có:

 • Những doanh nghiệp lớn thường có một lượng lớn giao dịch và thông tin tài chính phức tạp. Dịch vụ báo cáo tài chính giúp chúng quản lý; phân tích thông tin này một cách hiệu quả.
 • Các doanh nghiệp muốn mở rộng; đưa ra quốc tế, hay có kế hoạch mua lại hoặc sáp nhập với các doanh nghiệp khác. Tất nhiên rất cần dịch vụ để đảm bảo rằng họ có kiểm soát chặt chẽ về tình hình tài chính.
 • Những doanh nghiệp muốn thu hút đầu tư từ nhà đầu tư bên ngoại. Khi đó cần cung cấp thông tin tài chính chính xác và đáng tin cậy; thông qua báo cáo tài chính.
 • Các ngành công nghiệp như tài chính, bất động sản, y tế thường cần tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và cung cấp báo cáo tài chính thường xuyên để duy trì sự minh bạch và uy tín.
 • Ngay cả các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể hưởng lợi từ dịch vụ báo cáo tài chính. Với mục đích quản lý tài chính một cách chặt chẽ và hỗ trợ quyết định chiến lược.

Nội dung công việc của công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Hai Bà Trưng

Thông thường công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Hoàng Mai sẽ có một quy trình làm BCTC tiêu chuẩn như sau:

 • Thu thập và ghi chú tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến doanh nghiệp trong khoảng thời gian cụ thể.
 • Chú ý đến các giao dịch mua bán, thu chi, đầu tư, vay nợ, thu nhập, và các sự kiện tài chính quan trọng khác.
 • Ghi chép các giao dịch vào sổ cái; bao gồm sổ cái chung; sổ cái chi tiết các tài khoản và sổ cái cá nhân.
 • Tổng hợp các thông tin từ sổ cái để tạo ra bảng cân đối kế toán; bảng lợi nhuận và lỗ, và bảng lưu chuyển tiền.
 • Thực hiện các điều chỉnh cần thiết; chẳng hạn như điều chỉnh giá trị còn lại; lợi ích chưa nhận được, và các chi phí chưa thanh toán.
 • Tạo ra bảng cân đối kế toán để thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Bảng cân đối kế toán bao gồm tài sản, nghĩa vụ, và vốn chủ sở hữu.
 • Tạo ra bảng lợi nhuận và lỗ để thể hiện lợi nhuận hoặc lỗ của doanh nghiệp trong khoảng thời gian cụ thể. Bảng lợi nhuận và lỗ bao gồm doanh thu, chi phí, và lợi nhuận hoạt động.
 • Tạo ra bảng lưu chuyển tiền để thể hiện dòng tiền của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh; đầu tư và tài chính. Bảng này giúp đánh giá khả năng thanh toán và quản lý tiền mặt.
 • Kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trong báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác.
 • Xuất bản BCTC sau khi chúng đã được kiểm tra và xác nhận.

Lời kết

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Hoàng Mai Kế Toán Hà Nội và cân nhắc sử dụng dịch vụ khi gặp khó khăn trong việc hoàn thành BCTC.