Bài viết cập nhật mới nhất Tài liệu Ôn thi đại lý thuế

Mẫu đơn phúc khảo điểm thi đại lý thuế

MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI ĐẠI LÝ THUẾ  MỚI NHẤT.

Sau nỗ lực ôn thi chứng chỉ đại lý thuế các thí sinh sẽ trải qua 180 phút cho mỗi môn thi chứng chỉ đại lý thuế. Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt từ 5 điểm trở lên tính theo thang điểm 10. Điểm thi sẽ được công bố trong vòng 45 ngày kể từ ngày kỳ thi kết thúc. Tuy nhiên sau khi biết được kết quả nhưng bản thân cảm thấy chưa thỏa đáng với số điểm mình đạt được thì bạn có thể làm đơn phúc khảo điểm thi để gửi lên hội đồng thi xem xét lại.

Thời hạn để phúc khảo điểm thi đại lý thuế là bao lâu?

Điểm thi sẽ được công bố sau 45 ngày kể từ khi kết thúc thi tuyển. Và trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi các bạn phải làm đơn phúc khảo lên Hội đồng thi nếu có yêu cầu. Qúa thời hạn này đơn của bạn sẽ không được nhận.

 – Hình thức nộp đơn phúc khảo điểm thi chứng chỉ đại lý thuế:

     + Nộp trực tiếp.

     + Nộp qua đường bưu điện.

Ngày tính nhận đơn phúc khảo điểm thi đại lý thuế là ngày cán bộ trực tiếp nhận đơn phúc khảo. Hoặc ngày đóng dấu bưu điện nơi bạn gửi đơn phúc khảo.

 – Thời gian thông báo kết quả phúc khảo điểm thi đại lý thuế:

Tổng cục thuế sẽ thông báo kết quả phúc khảo điểm thi đại lý thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Mẫu đơn phúc khảo điểm thi đại lý thuế theo quy định của Tổng cục thuế.

Các bạn điền theo mẫu sau đây:

Mẫu đơn phúc khảo điểm thi đại lý thuế

Các bạn tải Mẫu đơn phúc khảo điểm thi đại lý thuế do Tổng cục thuế ban hành.

CLICK ĐỂ TẢI VỀ.

 

Trên đây là mẫu đơn phúc khảo điểm thi đại lý thuế. Để có được kết quả tốt nhất cho kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế bạn tham khảo:

 >> Kinh nghiệm ôn thi chứng chỉ đại lý thuế.

 >> Khóa ôn thi chứng chỉ đại lý thuế.

 >> Những lưu ý trong phòng thi chứng chỉ đại lý thuế.