Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục bảo hiểm Uncategorized

Các trường hợp bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tin tức kế toán Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, có thể thấy bảo hiểm thất nghiệp có lợi ích rất lớn với người lao động khi mà họ bị mất việc làm.

Căn cứ theo Chương 6 Luật làm việc – Luật số 38/2013/QH13 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

I. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp:

1. Trợ cấp thất nghiệp.
2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
3. Hỗ trợ Học nghề.
4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
———————————————————————–

II. Đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm thất nghiệp:

– Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

– Trong trường hợp người lao động có nhiều hợp đồng lao động thì Tham gia BHTN tại nơi ký hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. (Nếu HĐLĐ đầu tiên chấm dứt -> Thì tham gia BHTN tại nơi ký HĐLĐ kế tiếp)
– Trường hợp Người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
– Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH, => Thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian này.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực, Doanh nghiệp phải làm thủ tục tham gia BHTN cho Người lao động tại Cơ quan BHXH.
——————————————————————————-

III. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp:

– Mức đóng bằng 2% tiền lương tháng tham gia BHXH
Trong đó:
– Doanh nghiệp đóng 1%
– Người lao động đóng 1%.

– Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
– Hằng tháng, Doanh nghiệp phải đóng tiền BHTN cho Cơ quan BHXH