Hoá đơn Hướng dẫn chung về hoá đơn Uncategorized

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

    Tin tức kế toán Kể từ ngày 14/8/2014 theo Công văn số 11352/BTC-TCHQ của Bộ tài chính quy định: Sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và dùng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng khi xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

>> Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp mới nhất
>> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Cụ thể: Theo CV Số 11352/BTC-TCHQ V/v hóa đơn hàng xuất khẩu:

Tải về: Cong_van_so 11561

“Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu.

– Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính.”

 

1. Cách làm hồ sơ thủ tục hải quan khi xuất khẩu:

 

Theo Công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/06/2014 của Bộ tài chính V/v sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế:

a. Đối với các trường hợp xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công) DN nộp các loại hóa đơn sau:

– Nộp 01 bản chụp hóa đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc hóa đơn xuất khẩu,
– Nộp 01 bản chụp hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Chú ý: (xuất trình bản chính để đối chiếu).

b. Đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, gia công chuyển tiếp, xuất khẩu vào DNCX, xuất khẩu vào khu phi thuế quan:

– Nộp 01 bản chụp hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu. (xuất trình bản chính để đối chiếu)

 

2. Cách làm hồ sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế:

 

– Khi làm hồ sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp nộp, xuất trình hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu.

 

>> Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp mới nhất
>> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính