Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế đối với trường hợp nào? Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với một kế toán thuế chuyên nghiệp. Bởi lẽ nếu kế toán không nắm được nội dung này thì DN có thể gặp rủi ro là Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế. Điều này đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp sẽ bị phạt, bị truy thu thuế TNDN.

Với nhiều năm vận dụng luật vào công tác kế toán; Nhiều năm thực hiện dịch vụ kế toán thuế cho các DN. Kế Toán Hà Nội chia sẻ cùng bạn đọc các trường hợp Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế trong bài viết sau đây.

 Mời bạn xem thêm điều kiện chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế
Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế mới nhất.

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế Đầu tin xin được chia sẻ Thông tư hiện hành quy định Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế.

 • Thông tư 45/2013/TT-BTC >>> Hướng dẫn quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC >>> Hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN (trong đó có quy định về chi phí khấu hao TSCĐ).
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC  >>> Sửa đổi, bổ sung thông tư 78/2014.

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuếCác trường hợp Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế.

Căn cứ vào điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC >>> thì có các trường hợp Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế sau:

Trường hợp 1: Tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp.

Đối với những TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp >>> thì Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế. Nhằm tạo điều kiện cho DN trong việc thu hút người lao động cũng như khuyến khích sản xuất >>> Văn bản luật có quy định một số trường hợp ngoại lệ là TSCĐ tuy không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN  >>> Nhưng chi phí khấu hao vẫn được tính vào chi phí được trừ tức là Chi phí khấu hao KHÔNG bị loại khi quyết toán thuế (mời bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY – Bài viết điều kiện Chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí được trừ).

Trường hợp 2: Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của DN, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đối với các tài sản cố định thuộc nhóm này (trừ TSCĐ đi thuê tài chính) nếu kế toán mà vẫn tính trích khấu hao >>> thì Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế.

Trường hợp 3: Tài sản cố định không được quản lý, không được theo dõi, không được hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Trên thực tế có những TSCĐ có đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vì một lý do nào đó mà DN không quản lý, theo dõi, hạch toán hoặc có quản lý, theo dõi, hạch toán nhưng không đúng quy định của chế độ hiện hành thì Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế.

Trường hợp 4: Phần trích khấu hao vượt quá mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Các chi phí khấu hao VƯỢT MỨC QUY ĐỊNH >>> dẫn đến Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế, bao gồm các trường hợp sau;

 • DN trích khấu hao TSCĐ VƯỢT Khung khấu hao tài sản cố định theo quy định.
 • Trường hợp DN đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu hao nhanh NHƯNG lại trích vượt quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp khấu hao đường thẳng.
 • Trường hợp DN áp dụng phương pháp khấu hao nhanh NHƯNG kết quả kinh doanh lại bị lỗ.
 • Chi phí khấu hao của tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình. ( Lưu ý: những tài sản này có đánh giá lại theo quy định >>> được tính vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí được trừ theo giá đánh giá lại).

Trường hợp 5: Chi phí khấu hao khấu hao đối với xe ô tô nguyên giá trên 1,6 tỷ đồng/xe >>> Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế:

Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe của ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống đối với DN KHÔNG kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn >>> thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN tức Chi phí khấu hao sẽ bị loại khi quyết toán thuế.

Trường hợp 6:  Chi phí khấu hao khấu hao đối với tàu bay dân dụng và du thuyền >>> Chi phí khấu hao sẽ bị loại khi quyết toán thuế khi:

Doanh nghiệp không sử dụng tàu bay dân dụng và du thuyền cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch mà vẫn tính trích khấu hao hạch toán chi phí này vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

Trường hợp 7:   Chi phí Khấu hao của tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị >>> Chi phí khấu hao sẽ bị loại khi quyết toán thuế.

Trường hợp 8:   Chi phí khấu hao đối với công trình trên đất  >>> Được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và Bị loại khi quyết toán thuế khi:

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuếKhấu hao với công trình trên đất vừa sử dụng cho SXKD vừa sử dụng cho mục đích khác:

 • Chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế TNDN đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Chi phí khấu hao đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh >>> sẽ bị loại khi quyết toán thuế .

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuếKhấu hao với công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Đối với các công trình trên đất trên thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).
 • Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

>>> Chúng ta suy ra đối với chi phí khấu hao của các công trình trên đất trên nếu không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì Bị loại khi quyết toán thuế.

Trường hợp 9:   Đối với những tài sản cố định tạm dừng >>> Chi phí khấu hao sẽ bị loại khi quyết toán thuế khi:

 • Khấu hao của TSCĐ sản xuất theo mùa vụ có thời gian tạm dừng TRÊN 09 tháng.
 • Khấu hao của TSCĐ tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian TRÊN 12 tháng.
 • Khấu hao của TSCĐ sản xuất theo mùa vụ có thời gian tạm dừng DƯỚI 09 tháng VÀ TSCĐ tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian DƯỚI 12 tháng >>> NHƯNG Doanh nghiệp lại không có hoặc có nhưng không đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

Các bạn vừa xem xong 9 trường hợp lưu ý liên quan đến Chi phí khấu hao sẽ bị loại khi quyết toán thuế mà Kế Toán Hà Nội muốn chia sẻ đến Bạn đọc. Nhằm giúp Bạn đọc hiểu rõ khi nào chi phí khấu hao không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Hi vọng, qua bài viết Chi phí khấu hao sẽ bị loại khi quyết toán thuế nàygiúp Bạn có phương pháp tính trích khấu hao và hạch toán chi phí khấu hao theo đúng chế độ kế toán và pháp luật về thuế, tránh được các rủi ro về thuế cho DN khi thực hiện quyết toán thuế.