Bài viết cập nhật mới nhất Thủ tục doanh nghiệp Uncategorized

Doanh nghiệp chưa góp đủ vốn theo đăng ký kd có bị phạt không?

Tin tức kế toán Doanh nghiệp chưa góp đủ vốn theo đăng ký kd có bị phạt không?

Mời bạn xem thêm:

>> Chi phí trước khi thành lập Doanh nghiệp có hợp lý hợp lệ không?
>> Đối tượng nào được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo đó:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với

Hành vi không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với

Hành vi hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với

Hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
                 a) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;
                 b) Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
                 c) Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập DN.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
                a) Buộc đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;
                b) Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;
                 c) Buộc đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này;
                  d) Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này;
                đ) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều này.

 Điều 29 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
             a) Đăng ký thành lập doanh nghiệp mà theo quy định của pháp luật không có quyền thành lập doanh nghiệp;
             b) Không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
              a) Buộc đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty cổ phần và công ty hợp danh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.
               b) Buộc thay đổi thành viên đối với tổ chức, cá nhân góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Mời bạn xem thêm:

>> Chi phí trước khi thành lập Doanh nghiệp có hợp lý hợp lệ không?
>> Đối tượng nào được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN?