Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm (hay còn gọi là tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự).

Đối với doanh nghiệp sản xuất, tính giá thành sản phẩm là điều bắt buộc. Có nhiều phương pháp tính giá thành sản phẩm. Kế Toán Hà Nội xin được trình bày cách tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm. Cụ thể là: Điều kiện áp dụng tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm; Đối tượng tập hợp chi phíđối tượng tính giá thành; Trình tự và cách tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm; Ví dụ cụ thể về cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp phân bước.

1. Điều kiện áp dụng tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm (kết chuyển tuần tự).

 – Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm được áp dụng đối với các doanh nghiệp:

quy trình công nghệ chế biến, sản xuất phức tạp kiểu liên tụcCác lĩnh vực doanh nghiệp thường áp dụng như: Doanh nghiệp dệt, cơ khí chế tạo, may mặc, sản xuất nội thất…Quy trình công nghệ chế biến, sản xuất phức tạp kiểu liên tục được hiểu như sau: Để chế biến, sản xuất ra một loại sản phẩm phải qua nhiều giai đoạn công nghệ chế biến, sản xuất (bộ phận, phân xưởng chế biến, sản xuất). Mỗi bước công nghệ (mỗi bộ phận, phân xưởng) tạo ra nữa thành phẩm (bán thành phẩm). Nữa thành phẩm của giai đoạn trước (bộ phận trước, phân xưởng trước) là đối tượng chế biến, sản xuất của giai đoạn sau (bộ phận, phân xưởng sau) và giai đoạn cuối cùng (bộ phận, phân xưởng cuối cùng) mới tạo ra thành phẩm.

– Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm được áp dụng đối với các Doanh nghiệp:

DN có nhu cầu bán nữa thành phẩm ra ngoài hoặc có nhu cầu hạch toán nội bộ cao giữa các giai đoạn công nghệ (bộ phận, phân xưởng) trong Doanh nghiệp, đòi hỏi phải xác định giá thành nữa thành phẩm trước khi xác định giá thành thành phẩm.

2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm kết chuyển tuần tự.

– Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Là từng giai đoạn công nghệ (từng bộ phận, phân xưởng chế biến, sản xuất)

– Đối tượng tính giá thành: Là thành phẩm ở giai đoạn cuối hoặc nửa thành phẩm ở từng giai đoạn và thành phẩm ở giai đoạn cuối.

3. Trình tự tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm kết chuyển tuần tự.

Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm được thực hiện lần lượt như sau:

– Căn cứ chi phí phát sinh ở giai đoạn 1 và giá trị sản phẩm dở dang ở giai đoạn 1 để tính ra giá thành bán thành phẩm ở giai đoạn 1.

– Căn cứ giá thành bán thành phẩmgiai đoạn 1 chuyển qua và chi phí phát sinh ở giai đoạn 2 và giá trị sản phẩm dở dang ở giai đoạn 2 để tính ra giá thành bán thành phẩm ở giai đoạn 2.

– Căn cứ giá thành bán thành phẩmgiai đoạn (n-1) chuyển qua, chi phí phát sinh ở giai đoạn (n) và giá trị sản phẩm dở dang ở giai đoạn (n) để tính ra giá thành thành phẩm ở giai đoạn n (giai đoạn cuối cùng).

Giả sử một quy trình sản xuất liên tục gồm 3 giai đoạn, có thể mô tả quá trình kết chuyển chi phí và tính giá thành theo sơ đồ sau:

Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm
Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm (còn gọi là tính giá thành theo PP kết chuyển tuần tự).

5. Ví dụ cụ thể tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm (kết chuyển tuần tự).

Tại Công ty may Đức Giang, sản xuất loại áo sơ mi A phải qua 2 phân xưởng. Một là phân xưởng Cắt may (giai đoạn 1). Hai là phân xưởng Hoàn thiện – là áo và kiểm soát chất lượng sản phẩm (giai đoạn 2 – cuối).

Trong tháng 5/2017 có các tài liệu sau:

● Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của từng phân xưởng theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.

● Đơn vị tiền tệ 1.000 đồng Việt Nam, đơn vị sản phẩm sản phẩm Cái.

● Phân xưởng Cắt May T5/2017 có số liệu sau:

– Giá trị sản phẩm dở dang đầu T5/17 và chi phí sản xuất phát sinh trong T5/17 như sau:

– Hoàn thành 11.000 bán thành phẩm chuyển sang phân xưởng Hoàn Thiện tiếp tục sản xuất, còn lại 640 sản phẩm dở với mức độ hoàn thành 90%.

● Phân xưởng Hoàn Thiện T5/2017 có số liệu sau:

– Giá trị sản phẩm dở dang đầu T5/17 và chi phí sản xuất phát sinh trong T5/17 như sau:

– Nhập kho 11.000 bán thành phẩm từ phân xưởng Cắt May chuyển sang và cuối T5/17 hoàn thành nhập kho 11.000 áo sơ mi A (không có sản phẩm dở dang).

Với số liệu trên, kế toán tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm như sau:

a) Tính giá thành bán thành phẩm T5/17 tại phân xưởng Cắt May:

a1) Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T5/17

-Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T5/17 theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

– Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T5/17 theo chi phí nhân công trực tiếp và chi phi sản xuất chung:

Để tính được giá trị sản phẩm dở dang cuối T5/17 theo chi phí nhân công trực tiếp và chi phi sản xuất chung, kế toán phải quy đổi số lượng sản phẩm dở dang thành số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương như sau:

+ Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T5/17 theo chi phí nhân công trực tiếp:

+ Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối T5/17 theo chi phí sản xuất chung:

⇒ Vậy giá trị sản phẩm dở dang cuối T5/17 tại phân xưởng Cắt May là:

84.673 + 53.241+ 14.927= 152.842 nghìn đồng.

a2) Lập bảng tính giá thành bán thành phẩm ở phân xưởng Cắt May.

Sau khi tính được giá trị sản phẩm dở dang cuối T5/17 tại phân xưởng Cắt May, kế toán lập bảng tính giá thành bán thành phẩm ở phân xưởng Cắt May như sau:

b) Tính giá thành thành phẩm T5/17 tại phân xưởng Hoàn Thiện:

Tại Phân xưởng Hoàn Thiện không có sản phẩm dở dang cuối kỳ. Kế toán lập bảng tính giá thành thành phẩm ở phân xưởng Hoàn Thiện như sau:

Kế Toán Hà Nôi đã trình bày cách tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm (còn gọi là tính giá thành theo PP kết chuyển tuần tự). 

Mời các bạn xem: Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp phân bước (tổng cộng chi phí) không tính giá thành nửa thành phẩm tại đây.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính