Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 461 –Nguồn kinh phí sự nghiệp theo thông tư 200

Đối với doanh nghiệp kinh doanh: Nguồn kinh phí sự nghiệp là khoản kinh phí do Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp cho đơn vị, hoặc được Chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài viện trợ, tài trợ trực tiếp thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản TT 200

 Tin Tức Kế Toán: Hạch toán Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (TK 441) như thế nào? Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị được dùng cho việc đầu

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TT 200

  Tin Tức Kế Toán: Cách hạch Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 200 được hướng dẫn cụ thể dưới đây. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421) là kết quả cuối cùng về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ theo Thông tư 200

Cổ phiếu quỹ là gì?  khi nào công ty có cổ phiếu quỹ? cách hạch toán Cổ phiếu quỹ – Tài khoản 419, theo thông tư số 200/2014/TT-BTC. Mời các bạn theo dõi bài viết của Kế Toán Hà Nội. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí Xem thêm: >> Hệ

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu TT 200

 Tin Tức Kế Toán: Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. Việc trích và

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 417–Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hướng dẫn hạch toán tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo TT 200. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp được trích lập các quỹ theo tỷ lệ nhất định do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc quyết định. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Cách hạch toán tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển theo Thông tư 200 như thế nào? Trong bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết: Nguồn hình thành và mục đích sử dụng quỹ đầu tư phát triển; Nguyên Tắc kế toán tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản TT 200

Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ, bất động sản đầu tư, một số trường hợp

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu, theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Vốn chủ sở hữu. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá theo Thông tư 200

Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50%

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 356 –Quỹ phát triển khoa học và công nghệ TT200

 Tin Tức Kế Toán: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ – Tài khoản 356 (PTKH&CN) được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Hàng năm doanh nghiệp tự xác định mức trích lập quỹ PTKH&CN theo quy định của pháp luật và lập Báo

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 353–Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tài khoản 353) được trích từ lợi nhuận sau thuế (phần để lại cho doanh nghiệp) để dùng cho việc khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất và để phục vụ cho nhu cầu phúc lợi công cộng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 344 -­ Nhận ký quỹ, ký cược theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Tài khoản 344 -­ Nhận ký quỹ, ký cược dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 343 -­ Trái phiếu phát hành theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Cách hạch toán TK 343 – Trái phiếu phát hành theo TT 200. Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) có hiệu

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 341 –Vay và nợ thuê tài chính theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán:  Cách hạch toán Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính như thế nào? Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế chế độ kế toán theo Quyết

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 338 -­Phải trả, phải nộp khác theo thông tư 200

  Tin Tức Kế Toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC tài khoản 338 ­- Phải trả, phải nộp khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại tài khoản Nợ phải trả. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành –

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán Tài khoản 337–Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng TT200

Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán (định khoản) tài khoản 336 ­- Phải trả nội bộ theo TT200

 Tin Tức Kế Toán: Tài khoản 336 -­ Phải trả nội bộ dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 335 -­ Chi phí phải trả theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo TT 200. Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế chế độ kế toán theo Quyết

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả người lao động theo thông tư 200.

 Tin Tức Kế Toán: Tài khoản 334 – Phải trả người lao động dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về: Tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu

Chi tiết...