Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200
Bài viết cập nhật mới nhất Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200 là gì?  Tỷ giá khi sổ kế toán theo thông tư 200 có mấy cách xác định?  Nguyên tắc áp dụng Tỷ giá khi sổ như thế nào? Mời bạn  theo dõi bài viết cùng Kế Toán Hà Nội nhé.

Theo Điều 69 Thông tư 200/2014/TT­- BTC thì có 2 cách xác định Tỷ giá ghi sổ kế toán: Một là Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh; Hai là tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động hay còn gọi là tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập. Trong một niên độ kế toán >>> Doanh nghiệp phải áp dụng thống nhất theo một cách xác định tỷ giá ghi sổ nhất định.

Vậy tỷ giá ghi sổ kế toán thực tế đích danh là gì? Tỷ giá ghi sổ kế toán bình quân gia quyền di động là gì? Chúng ta cùng nghiên cứu nhé.

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh và nguyên tắc áp dụng?

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là tỷ giá khi thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ mà được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200 Nguyên tắc áp dụng :

Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với từng loại tài khoản như sau:

– Bên các Tài khoản phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trước tiền của người mua);

– Bên Nợ Tài khoản phải thu khi tất toán khoản tiền nhận trước của người mua do đã chuyển giao sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu;

– Bên các tài khoản ký cược, ký quỹ, chi phí trả trước;

– Bên Nợ các tài khoản phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trước tiền cho người bán);

– Bên tài khoản phải trả khi tất toán khoản tiền ứng trước cho người bán do đã nhận được sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.

– Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động và nguyên tắc áp dụng?

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200 Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại bên Có TK tiền khi thanh toán tiền bằng ngoại tệ mà được xác định trên cơ sở lấy tổng giá trị được phản ánh tại bên Nợ tài khoản tiền chia cho số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm thanh toán.

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200 Nguyên tắc áp dụng:

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các Tài khoản tiền.

Hi vọng qua bài viết này Bạn đọc đã hiểu được Tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200 và vận dụng tốt vào công tác kế toán tại Doanh nghiệp.

Mời bạn xem thêm:

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200Tỷ giá giao dịch thực tế theo thông tư 200.

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200Cách hạch toán tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo TT 133/2016/TT-BTC.

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200Cách hạch toán tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái theo TT  200/2014/TT-BTC.