Bài viết hướng dẫn KTTL Bài viết về tiền lương Kế toán tiền lương

Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2019

Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2019 theo quy định mới nhất. 

Theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi so với trước đây. 

Theo đó kể từ ngày 01/01/2018 Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hiện nay được xác định như sau.

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác.

Còn trước đây:

Tiền lương đóng BHXH = Mức lương + Phụ cấp lương.

Chính vì thế mà hiện nay có không ít người đang nhầm tưởng Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là tổng tất cả các khoản thu nhập trong tháng.

Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2019

Nhưng điều đó là sai lầm!!

Ngoài mức lương đóng bảo hiểm xã hội (không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) và các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội.

Thì theo quy định tại điểm 2.3, khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, các khoản phụ cấp không đóng bảo hiểm xã hội như sau.

Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2019 là các khoản chế độ và phụ cấp mang tính chất phúc lợi. Bao gồm:

  – Tiền thưởng doanh nghiệp dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc để thưởng cho người lao động.

  – Tiền thưởng sáng kiến. (Lưu ý khác: Xét trong quy định thuế TNCN thì khoản tiền thưởng sáng kiến nếu do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chi thưởng thì sẽ không bị tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Tuy nhiên sau đó doanh nghiệp lại tiếp tục chi ra để khen thưởng riêng cho cá nhân đó thì khoản thu nhập này phải tính thuế TNCN).

  – Tiền ăn ca hàng tháng.

  – Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại, đi lại.

  – Tiền phụ cấp nhà ở hỗ trợ cho người lao động.

  – Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

  – Tiền doanh nghiệp hỗ trợ trong các dịp hiếu hỉ. Như:

   + Hỗ trợ người lao động khi có người thân bị chết.

   + Hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn.

   + Chi tiền dịp sinh nhật của nhân viên.

   + Trợ cấp cho các trường hợp gặp khó khăn như bị tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo ….

Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2019
      Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2019 theo quy định mới nhất.

 

Xem thêm:

 >> Tỷ lệ trích BHXH mới nhất hiện nay.

 >> Cách xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội.

 >> Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương.