Bài viết hướng dẫn KTTL Bài viết về tiền lương Kế toán tiền lương

Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2019

Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH năm 2019 theo quy định mới nhất.  Theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi so với trước đây.  Theo đó kể từ ngày 01/01/2018 Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hiện nay được xác

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KTTL Bài viết về tiền lương Kế toán tiền lương

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 bao gồm những khoản gì? Cách xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Các khoản phụ cấp, trợ cấp tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất. I. Căn cứ pháp lý đối với mức lương đóng bảo

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KTTL Bài viết về tiền lương Kế toán tiền lương

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2019

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2019 hiện nay được quy định ở đâu? Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm bắt buộc theo lương như thế nào? Các văn bản pháp lý quy định về tỷ lệ đóng BHXH năm 2019 theo quy định mới nhất.  1. Căn cứ pháp lý của tỷ lệ đóng BHXH năm

Chi tiết...
Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương từ ngày 01/11/2018
Bài viết về tiền lương Kế toán tiền lương Thủ tục doanh nghiệp

Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương

Tin tức kế toán: Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương. Quy định này được áp dụng từ ngày 01/11/2018. Đây là quy định mới được ban hành tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. Mời các bạn xem thêm:  >>> Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương

Chi tiết...
Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật lao động về tiền lương
Bài viết hướng dẫn KTTL Bài viết về tiền lương Kế toán tiền lương

Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật lao động về tiền lương

Tin tức kế toán: Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật lao động về tiền lương ban hành ngày 13/09/2018 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao

Chi tiết...