Bài viết hướng dẫn KTTL Bài viết về tiền lương Kế toán tiền lương

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 bao gồm những khoản gì? Cách xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Các khoản phụ cấp, trợ cấp tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất.

I. Căn cứ pháp lý đối với mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019.

Các bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  – Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017.

  – Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

 II . Cách xác định Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 mới nhất.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 bao gồm những gì? Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Công thức xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

 1. Vậy “Mức lương“, “Phụ cấp lương“, “Các khoản bổ sung khác” được tính trong Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 xác định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ta xác định như sau:

 * Mức lương:  Mức lương  đóng bảo hiểm xã hội được xác định theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH

  – Ghi theo thời gian công việc hoặc chức danh. Đây chính là mức lương trên thang bảng lương, hay khoản lương cố định trên hợp đồng doanh nghiệp ký với người lao động. 

  – Là lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khóan đối với lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc hưởng lương khoán.

Lưu ý: Mức lương này phải lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng hàng năm theo quy định. Trường hợp thang bảng lương của bạn có bậc lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cần điều chỉnh và nộp lại cho cơ quan thuế (nếu doanh nghiệp dưới 10 lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì không cần nộp thang bảng lương)

Đồng thời tiền lương đóng bảo hiểm xã hội không được cao quá 20 lần mức lương cơ sở.

Xem ngay: Mức lương tối thiểu vùng 2019

 * Phụ cấp lương:  Phụ cấp lương đóng bảo hiểm xã hội được xác định theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

 – Các khoản phụ cấp lương gồm các khoản phụ cấp gắn với quá trình làm việc và kết quả làm việc của người lao động. Để bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, mức độ thu hút lao động … Các khoản phụ cấp này chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương trong hợp đồng lao động.

Ví dụ: các khoản phụ cấp lương bao gồm:

  + Phụ cấp chức vụ, chức danh.

  + Phụ cấp trách nhiệm.

  + Phụ cấp thâm niên….

 – Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động => KHÔNG PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.

 * Các khoản bổ sung khác:  Các khoản bổ sung khác tính đóng bảo hiểm xã hội được quy định theo điểm a, khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT.

Các khoản bổ sung khác trong Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019. Đó là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể và được trả thường xuyên trong các kỳ thanh toán lương được thỏa thuận trong hơp đồng lao động

Bên cạnh đó còn gồm các khoản bổ sung khác không xác định được mức tiền cụ thể, đối với khoản bổ sung này có thể trả thường xuyên hoặc không thường xuyên thì KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

 

 2. Một số khoản phụ cấp không nằm trong Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019.

Một số khoản không tính đóng bảo hiểm xã hội. Bao gồm:

  – Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật lao động. Là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  – Các khoản chế độ và phúc lợi khác không thuộc Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019. Như:

  + Tiền thưởng sáng kiến.

  + Tiền ăn giữa ca.

  + Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại.

  + Tiền nhà ở, Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động.

  + Các khoản hỗ trợ khác như hiếu, hỉ, thăm hỏi khi gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật…

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Trên đây là cách xác định Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 theo quy định mới nhất hiện nay. Các bạn cần xác định chính xác và đầy đủ để trích các khoản theo lương hàng tháng để nộp cơ quan thuế. Ngoài ra các bạn cần thường xuyên cập nhật quy định về mức lương tối thiểu vùng hàng năm nhé!

Xem thêm:

>> Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất.

>> Tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất.

 >> Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương.