Bài viết cập nhật mới nhất Quản lý thuế Uncategorized

20 lỗi Chữ ký trong Kế toán có thể phạt tiền lên tới 30 triệu

Tin tức kế toán 20 lỗi Chữ ký trong Kế toán có thể phạt tiền lên tới 30 triệu. Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

 Dưới đây Tin tức kế toán xin tóm tắt lại 20 lỗi CHỮ KÝ trong lĩnh vực kế toán có thể bị phạt tới 30 triệu đồng cụ thể như sau:

  • Báo cáo kiểm kê không đầy đủ chữ ký => Phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.
  • Ký chứng từ kế toán không đúng thẩm quyền => Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.
  • Chữ ký không thống nhất => Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.
  • Ký Báo cáo kiểm toán quá 3 năm liên tục => Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Mời xem chi tiết tại đây?

 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018