Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào?
Bài viết cập nhật mới nhất Thuế TNDN Uncategorized

Các khoản chi thêm cho lao động nữ có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Tin tức kế toán Các khoản chi thêm cho lao động nữ có được trừ khi tính thuế TNDN không?

  Số lượng lao động nữ chiếm một phần không hề nhỏ trong các doanh nghiệp và những khoản chi dành cho phái nữ khi tham gia lao động cũng không không phải là ít.

Tuy nhiên có một số khoản chi phí đặc thù được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN mà kế toán có thể không biết bỏ, bỏ qua khi quyết toán thuế. Đó là những khoản chi nào?  Dưới đây https://tintucketoan.com xin chia sẻ cùng các bạn.

Xem thêm:

>> Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
>> Sự khác nhau giữa cá nhân có Mã số thuế và cá nhân không có Mã số thuế
>> Tính Thuế TNCN đối với người nước ngoài – Những vấn đề cần lưu ý

 Theo quy định của Thông tư 96 /2015/TT-BTC thì các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ gồm:

1. Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp.

– Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học).

2.Chi phí tiền lương và phụ cấp cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.

3.Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

4.Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

5.Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp

Vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành, kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

 Như vậy nếu doanh nghiệp chi thêm cho các lao động nữ gồm các khoản như nêu trên,đúng đối tượng, đúng mục đích, không vượt mức quy định thì sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm:

>> Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
>> Sự khác nhau giữa cá nhân có Mã số thuế và cá nhân không có Mã số thuế
>> Tính Thuế TNCN đối với người nước ngoài – Những vấn đề cần lưu ý