Cơ sở pháp lý Thuế TNDN

Thông tư 28/2017/TT-BTC quy định về trích khấu hao, quản lý và sử dụng TSCĐ

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi   
  Tin tức kế toán Thông tư 28/2017/TT-BTC được cho là đã làm rõ hơn một số quy định về trích khấu hao, quản lý và sử dụng tài sản cố định của các văn bản trước đó, như: bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC, bổ sung khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC. 
>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất
Theo đó, tài sản là nhà hỗn hợp (vừa dùng sản xuất kinh doanh, vừa để bán, vừa cho thuê) thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của từng phần nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể:
– Đối với phần giá trị nhà dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh + cho thuê (trừ cho thuê tài chính) thì doanh nghiệp được ghi nhận là TSCĐ, được trích khấu hao theo đúng quy định (quy định trước đây của Thông tư 147/2016/TT-BTC thì phần nhà cho thuê không được trích khấu hao).
 
– Phần giá trị (diện tích) nhà dùng cho mục đích để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao mà theo dõi như một hàng hóa, một tài sản để bán.
 
– Đối với nhà hỗn hợp nếu không xác định tách riêng được các phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho các mục đích kinh doanh, cho thuê, bán thì toàn bộ phần giá trị tài sản này doanh nghiệp không được hạch toán TSCĐ và không được trích khấu hao.

Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

Như vậy, nhà hỗn hợp chỉ phần giá trị (diện tích) dùng cho hoạt động kinh doanh và cho thuê mà tách riêng được thì doanh nghiệp mới được hạch toán vào TSCĐ, được trích khấu hao; các trường hợp khác của nhà hỗn hợp sẽ không được trích khấu hao.

Thông tư 28/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2017 nhưng được áp dụng từ năm tài chính 2016.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Thông tư 28/2017/TT-BTC quy định về trích khấu hao, quản lý và sử dụng TSCĐ, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính