Hạch toán TT200 Sơ đồ hạch toán TT200

 Sơ đồ Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại, bị giảm giá hàng bán TT 200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Sơ đồ Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại, bị giảm giá hàng bán theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015).

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành Giảm 50% Học phí

Xem thêm:

>> Hệ thống tài khoản kế toán Theo Thông tư 200  

Sơ đồ Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán tt200

 

Xem thêm:

>> Sơ đồ kế toán Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính theo thông tư số 133

>> Sơ đồ kế toán kế toán bán hàng đại lý (tài khoản 157) theo thông tư số 133

 >> Sơ đồ kế toán doanh thu hàng đổi hàng không tương tự (tài khoản 511) theo thông tư số 133

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Sơ đồ Kế toán tổng hợp hàng bán bị trả lại, bị giảm giá hàng bán TT 200, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính