Mẫu biểu TT133 Sổ sách TT133

Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ TT 133

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ

Sau đây Tin tức kế toán xin được chia sẻ với các bạn Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

 I. Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ theo Thông tư 133.

Các bạn tải mẫu về:

 >> Bản Word

>>  Bản Excel

 II. Mục đích, căn cứ và phương pháp ghi sổ.

 1. Mục đích.

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

 2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ.

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được mở theo từng tài khoản, đối tượng thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

– Cột A: Ghi ngày, tháng kế toán ghi sổ

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản thanh toán ghi trong sổ này.

– Cột 1: Ghi tỷ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam.

– Cột 2: Ghi thời hạn được chiết khấu thanh toán trên hóa đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.

– Cột 3: Ghi số tiền ngoại tệ (nguyên tệ) phát sinh bên Nợ.

– Cột 4: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ được quy đổi ra đồng Việt Nam (Cột 4 = Cột 1 x Cột 3).

– Cột 5: Ghi số tiền ngoại tệ phát sinh bên Có của tài khoản.

– Cột 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của tài khoản được quy đổi ra đồng Việt Nam (Cột 6 = Cột 1 x Cột 5).

– Cột 7, 9: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ sau từng nghiệp vụ thanh toán.

– Cột 8, 10: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) đã được quy đổi ra đồng Việt Nam sau từng nghiệp vụ thanh toán.

Các bạn xem thêm:  Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ theo Thông tư 200.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ TT 133, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính