Thuế TNCN Thuế TNDN Tình huống nâng cao Tình huống nâng cao

Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không? Có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp không?

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Đây là câu hỏi nhiều bạn kế toán băn khoăn. Bởi hầu hết doanh nghiệp nào cũng có những khoản chi phí xăng xe điện thoại này.

Vậy Những khoản chi này cần được quy định như thế nào? mức chi ra sao. Hãy cùng Tin tức kế toán tìm hiểu qua nội dung dưới đây.

Xem thêm:
>> Các khoản phụ cấp nào không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN ?
>> Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào?
>> Từ 1/1/2018: Lương tối thiểu tăng thêm từ 180.000 – 230.000 đồng
>> Hệ thống các văn bản về Thuế tài nguyên môi trường mới nhất 2017

1/ Phụ cấp xăng xe có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại tại điều 6, khoản 2, điểm 2.2 Thông tư 78/2014/TT-BTC  về khấu hao tài sản, có quy định khấu hao của xe ô tô chở người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 1 quy định các khoản chi không được tính vào chi phí được trừ như sau:

 Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:
…….

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Như vậy: Theo quy định của 2 Thông tư trên, khoản chi về khấu hao xe đưa đón người lao động, và khoản chi xăng xe đưa đón người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Người lao động cũng không chịu thuế TNCN của chi phí xăng xe đưa đón này, vì lợi ích mang tính tập thể, không xác định cho từng cá nhân.

Theo điều 2, khoản 2 điểm a Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công bao gồm:

Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:
……..

Nếu doanh nghiệp quy định phụ cấp tiền xăng xe cho người lao động, như một khoản phụ cấp theo lương, thì tiền phụ cấp này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN và là khoản phụ cấp theo lương chịu thuế TNCN

Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không?
Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

2/ Phụ cấp điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại điểm đ.4, khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản phụ cấp là thu nhập chịu thuế của người lao động, trong đó có:
đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước.

Vậy mức chi hiện hành của Nhà nước được quy định như thế nào? Mức chi thế nào thì người lao động không phải chịu thuế TNCN?

Theo Quyết định số 17/VBHN-BTC, ngày 4/3/2014 của Bộ tài chính, về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội có quy định:

Điều 1: Điện thoại cố định trang bị tại nhà riêng và điện thoại di động là tài sản của Nhà nước trang bị cho cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để sử dụng cho các hoạt động công vụ.
Điều 2: của quyết định này quy định các cấp lãnh đạo cao cấp được trang bị và cấp tiền điện thoại hàng tháng
Điều 5: quy định mức mua máy điện thoại cấp riêng cho các cán bộ có tiêu chuẩn là :

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Tiền mua máy 300.000 đồng/máy đối với điện thoại cố định và 3.000.000 đồng/máy đối với điện thoại di động.

Điều 6: quy định mức tiền cấp cho những cán bộ được trang bị điện thoại là :
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Các cán bộ nêu tại các điểm a, b và c của khoản 2 Điều 2: mức 300.000 đ/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 500.000 đ/tháng đối với điện thoại di động.
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Các đối tượng nêu tại các điểm d, đ , e và g của khoản 2 Điều 2 : mức 200.000 đ/ máy/tháng đối với điện thoại cố định và 400.000 đ/tháng đối với điện thoại di động.
Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Các đối tượng còn lại: mức 100.000 đ/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 250.000 đ/tháng đối với điện thoại di động.

Theo quy định của Quyết định này, chỉ một số cán bộ lãnh đạo mới được trang bị điện thoại và cấp tiền điện thoại hàng tháng để thực hiện các công vụ.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Mức tiền mua máy cao nhất là : 3 trđ/ máy.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Mức tiền cấp cho những cán bộ được trang bị điện thoại cao nhất là : 800.000đ/ người / tháng.

 Theo khoản 1, điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, quy định những khoản chi được trừ khi xác định thuế TNDN

( Được sửa đổi bổ sung tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của BTC) như sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
…..

Như vậy, nếu tiền khoán điện thoại cho người lao động, liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, như khoán cho những cá nhân cần giao dịch với khách hàng qua điện thoại di động, lãnh đạo doanh nghiệp…và ở mức như quy định của Nhà nước, thì cá nhân không chịu thuế TNCN và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Nếu mức khoán này cao hơn quy định của Nhà nước, thì những cá nhân đó phải chịu thuế TNCN từ mức vượt quy định

Nếu phụ cấp điện thoại được tính theo lương cho tất cả các lao động trong doanh nghiệp, thì phụ cấp đó được tính vào chi phí được trừ, nhưng cá nhân người lao động phải chịu thuế TNCN

Lưu ý : Phụ cấp xăng xe điện thoại đều phải được quy định trong Quy chế của doanh nghiệp, hay hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể. Và khi thực hiện chi, DN nên bám sát các quy chế này để đảm bảo các khoản chi không vượt định mức.

Xem thêm:
>> Các khoản phụ cấp nào không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN ?
>> Cho thuê nhà phải nộp những loại thuế gì?
>> Từ 1/1/2018: Lương tối thiểu tăng thêm từ 180.000 – 230.000 đồng
>> Hệ thống các văn bản về Thuế tài nguyên môi trường mới nhất 2017

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không?, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính