Hoá đơn Xử lý vi phạm hoá đơn

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất 2017

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

    Tin tức kế toán Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất hiện nay được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 15/12/2016)

>> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016
>> Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn

 
 1. Doanh nghiệp không bị xử phạt trong các trường hợp sau:

– Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành
– Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đơn đã mua nhưng chưa lập.

 2. Doanh nghiệp bị phạt cảnh cáo trong trường hợp:

 – Nếu khai báo trong vòng từ 6 – 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành mà có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt ở mức tối thiểu.

– Nếu khai báo trong vòng từ 6 – 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập mà có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt là 6.000.000 đồng.

– Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hoá đơn nếu có tình tiết giảm nhẹ.

– Làm mất hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế).

– Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

 3. Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 200.000 – 1.000.000 đồng đối với:

 – Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

 4. Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 500.000 – 1.500.000 đồng trong trường hợp:

 – Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

– Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành)”. 

 – Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng (phạt cả 2 bên).

 5.  Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với:

 – Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

– Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

      +) Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

– Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

– Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.

– Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

– Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới”.

 6. Doanh nghiệp bị phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng trong trường hợp:

 –  Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn theo trong hợp đồng hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn.

– Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng.

– Lập hoá đơn không đúng thời điểm.

– Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

– Ngày ghi trên hoá đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hoá đơn của cơ quan thuế;

– Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, (trừ trường hợp trên hoá đơn ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc hoá đơn được lập theo bảng kê)

– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định.

– Lập sai loại hoá đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

– Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 20 ngày. (Coi như không nộp)

– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

>> Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016
>> Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất 2017, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính