Uncategorized

Ngày 10/01/2019 ngành thuế triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 10/01/2019 ngành thuế triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng BTC Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng TCT Bùi Văn Nam. Cùng đại diện các vụ, đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Hà Nội.

 Báo cáo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­ Tính đến hết năm 2018, tổng số thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 1.146.933 tỷ đồng vượt 7,2% dự toán Quốc hội giao và tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Trong đó thu từ dầu thô đạt trên 66.000 tỷ đồng và bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017. Thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán.

Về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh, trong đó có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán, 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao trên 15%. 

  • Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, ngoài những yếu tố thuận lợi của nền kinh tế như tăng trưởng GDP đạt 7,08%. 
  • Giá dầu thô duy trì ở mức cao hơn so với dự kiến, thị trường bất động sản, chứng khoán sôi động.
  • Để đạt được kết quả nêu trên còn có sự nỗ lực rất lớn của cơ quan thuế các cấp trong việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách.
  • Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng và tăng cường hỗ trợ NNT. Do đó, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp luôn đạt trên 98%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 95%.

1. Trong năm 2018

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã lập và giao chỉ tiêu kế hoạch thanh, kiểm tra cho các cục thuế địa phương; tập trung phân tích chuyên sâu.

  • Lựa chọn đúng đối tượng có rủi ro cao về thuế để đưa vào danh sách cần thanh, kiểm tra; thực hiện đôn đốc nộp đầy đủ.
  • Kịp thời số tiền thuế phải thu theo kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng đơn vị, từng công chức, lãnh đạo. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng QĐ, quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đẩy mạnh việc phối hợp với các bộ phận quản lý người nộp thuế ở các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, kho bạc, kế hoạch đầu tư.

2. Tính đến hết năm 2018:

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Tính đến hết năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được trên 90.000 cuộc thanh, kiểm tra, bằng 100,8% kế hoạch.

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.302 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng, giảm lỗ trên 34.400 tỷ đồng. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.286 tỷ đồng, đạt 71% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Kết quả đến hết năm 2018, toàn ngành đã đôn đốc thu hồi được 32.055 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 76,9% số tiền nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017. 

Trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là trên 10.000 tỷ đồng.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Cùng với tăng cường các biện pháp QL thuế, TCT đã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT với nhiều hình thức đa dạng phong phú.

Qua đó đã giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi giúp DN phát triển SXKD, hỗ trợ khởi nghiệp, kích thích tăng trưởng kinh tế. 

3.  Ngày 10/01/2019 ngành thuế triển khai nhiệm vụ năm 2019 như thế nào?

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Lãnh đạo TCT cũng cho biết năm 2019, Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu NSNN cho hệ thống thuế là 1.168.100 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu năm 2019 là năm tăng tốc và bứt phá theo Chính phủ. Toàn ngành thuế đã đề ra 4 nhóm giải pháp và 26 biện pháp cụ thể để thực hiện trong đó sẽ tập trung. Phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu NSNN đã được giao.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Bên cạnh đó, CQT các cấp cũng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp: Trong đó tập trung vào việc hoàn thiện đề án mở rộng cơ sở tính thuế và chống xói mòn nguồn thu NS. Tăng cường các biện pháp chống thất thu trong đó chú trọng triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­TCT cũng chỉ đạo các đơn vị cần thực hiện thanh, kiểm tra tối thiểu 19% số DN đang hoạt động. Đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản nợ để giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 5% tổng thu ngân sách.

Lợi ích và xu thế sá»­ dụng hóa đơn điện tá»­Cùng với đó, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Quyết tâm đẩy lùi tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Ngày 10/01/2019 ngành thuế triển khai nhiệm vụ năm 2019, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính